May 302015
 

Šobrīd, izstrādes stadijā ir jauna alternatīva viesiem pazīstamam “Ozikam” (Ozi explorer). Galvenais mērķis: izstrādāt programmu, kura būs ērta izmantošanai automašīnā, vienkārša lietošanā, ērta sacensībās.

Jau ir gatavs pamata funkciju modulis darbam ar kartēm. Ir virtuālais globuss, līdzīgs Google Earth, kas papildināms ar savām kartēm, uzstādīt redzamības līmeņus, no tālāka skata būs lielāka mēroga kartes, pietuvinot skatu, automātiski kļūs redzamas smalkākas kartes. (Tādu pašu principu var redzēt google maps, bing maps, jāņa sētai…), vienīgi šeit ir iespēja visu organizēt tā kā ir nepieciešams pašam lietotājam (stūrmanim) un nav nepieciešams interneta pieslēgums.

Zinc atbalsta karšu importēšanu no Ozi explorer, tas nozīmē, ka jūs bez problēmām varēsiet lietot savas Ozi kartes jaunajā sistēmā.
Atbalstāmie formāti:  *.map, *.ozf2, *.ozfx3 (saistē ar .map failu, tiek atbalstīti .png, .bmp, .jpg attēlu formāti)
Ja importējamai kartei ir nevēlami reģioni (piemērs: kartēm ir balti rāmīši), tos var bez problēmām izgriezt norādot reģionu, kuru nepieciešams importēt, pie tam interešu reģions var būt jebkuras formas, un nav limitēts ar 4 punktiem kā tas ir ar Ozi.

Ja ir nepieciešams lietot dažādas kartes, kuras aptver vienu un to pašu reģionu, ir iespēja organizēt karti vairākos slāņos, ar vienu klikšķi ieslēgt vai izslēgt  noteiktu karti, vai uzstādot puscaurspīdīgumu vienam ko slāņiem, apskatīt vairākas kartes vienlaikus.

Tā kā Zinc ir 3D globuss, ir iespēja ne tikai mainīt skata mērogu, bet arī grozīt skata leņķi kā vien vēlies.

Par programmas pieejamību ir šāda informācija:
Tagad tā ir izstrādes stadijā, par visiem jaunumiem tiks paziņots šeit, vai sekojiet https://www.youtube.com/user/ZuzonDrummer kanālam.
Kad būs gatavs pirmais pilnvērtīgs funkcionāls, būs pieejama demo versija (ar limitētu funkcionalitāti) testēšanai un atrasto kļūdu labošanai.
Pēc tam tiks organizēta atklāta ziedojumu vākšana līdz noteiktai summai, kad summa tiks savākta, programma būs brīvi pieejama, pie tam turpināsies programmas uzlabošana.

Zinc, новая навигационная система для трофи-рейдов, експедиций, туризма!

На данный момент разрабатывается новая альтернатива всем известной программе Ozi explorer. Главная цель: разработать программу, которя будет удобна в использовании в автомобиле, проста, удобна на соревнованиях.

Уже готов функционал для работы с картами, имеется виртуальный глобус, схожий с Google Earth, на который можно клеить свои карты, устанавливать уровни видимости, с дальнего расстояния будут показаны карты большего масштаба и по мере приближения будут показыватся более подробные карты, этот принцип используется в google maps, bing maps…, но преимущество в том что вы имеете возможность сами организовать себе карты и нет необходимости в подключении к сети интернет.

Zinc поддерживает импорт карт Ozi explorer, это означает что вы без проблем сможете использовать свои карты от Ozi в новой системе.
Поддерживаемые форматы: *.map, *.ozf2, *.ozfx3 (в связке с .map файлом, поддерживаются форматы изображений  .png, .bmp, .jpg)
Если у импортируемой карты есть нежелательные регионы (пример: белые рамки у карт генштаба), их можно без усилий вырезать прямо во время импорта, указав нужный регион для импорта, при этом указываемый регион интересов не ограничивается 4 точками как в Ozi, а может иметь произвольную форму и любым кол-вом точек.

Если необходимо использовать несколько карт, которые покрывают один и тотже регион, можно организовать карты в несколько слоев и включать\выключать слои в один клик, также имеется возможность видеть несколько карт одновременно, указав степень прозрачности слоям.

Так как Zinc это трёхмерный глобус, то есть возможность не только менять масштаб, но и менять угол обзора по трём осям (свободный вид).

Информация о доступности программы:
Сейчас она находится на стадии разработки, все новости по мере разработки будут публиковатся сдесь, или можете подписатся на канал https://www.youtube.com/user/ZuzonDrummer
Когда будет готов первый полноценный прототип, станет доступна демонстрационная версия с ограниченным функционалом, для ознакомления и массового тестирования.
Потом будет организован открытый сбор пожертвований на определенную сумму. После сбора программа окажется в свободном доступе, при этом продолжутся работы по улучшению программы и стабильности ее работы.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)