Lēmumi un sanāksmju protokoli

 

2018.gada 20.janvāra biedru sapulces protokols

Latvijas automobiļu federācijas trofi reidu komisijas ārkārtas sapulces

Protkols

Madonas novads

Liezēres pagasts „Lāci”, 25.04.2014

Sapulces vadītājs G.Žīgurs informē, ka sapulcei reģistrējušies 32 no 60 balsstiesīgajiem un sapulce ir lemttiesīga.

 1. Tiek apstiprināta sapulces dienas kārtība:
 • Trofi reidu komisijas ārkārtas vēlēšanas
 1. Tiek apstiprināti balsu skaitīšanas komisija: Reinis Žogots, Bruno Lielkāja.
 2. Trofi reidu komisijas vadītāja amatam izvirzīta viena kandidatūra: Krišjānis Vīdušs ar padomes sastāvu Andris Vanags, Arnis Namajuns, Austris Gailītis, Gabriels Žīgurs, Ilze Eglīte, Māris Podiņš, Mārtiņš Kaļķis.
 3. Kandidāts prezentē savus mērķus un plānotos uzdevum
 4. Tiek nolemts, ka tiks balsots atsevišķi par izvirzīto kandidatūru priekšsēdētāja amatam un padomes sastāvu.
 5. Balsojums par komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu: Pret – 0, atturas – 0, par – 32, komisijas vadītājs apstiprināts.
 6. Balsojums par padomes sastāvu: Pret – 3, atturas – 2, par – 27, padome apstiprināta.
 7. Sapulce tiek slēgta.

Prokolēja                                           R.Žogots

Sapulces vadītājs                             G.Žīgurs

2013. gada 2. jūlija Trofi reida komisijas lēmums 2013/2:

  Atļaut LTČ 5. posma Stiga Trophy 2013 organizatoram veikt sacensību dalībnieku reģistrāciju www.stigatrophy.lv, nodrošinot atbilstošo pieteikumu ievadīšanu www.trofi.lv no brīža kad www.trofi.lv ir uzsākta 5. posma reģistrācija. Atbildīgais par datu ievadi tiek noteikts Stiga Trophy 2013 organizators.

2013. gada 21. maija Trofi reidu komisijas sapulce:

 1. Madonas posma izvērtējums
 2. Pārpratumi starp organizatoriem
 3. Aktuālo darbu sadale
 4. Citi jautājumi

PROTOKOLS

2013. gada 10. maija Trofi reidu komisijas pilnsapulce:

 1. Atskaite par budžetu
 2. Komisijas vadītāja vēlēšanas
 3. Komisijas statūtu papildinātās redakcijas apstiprināšana
 4. Citi jautājumi

PROTOKOLS

2013. gada 8. maija Trofi reida komisijas lēmums 2013/1:

  Piešķirt LTČ 1. posma oficiālajām personām: tehniskajam komisāram M.Podiņam un sacensību komisāram I. Vīdušam finansējumu pienākumu pildīšanai LTČ 1. posmā “KÕUEKÕMIN 2013” Igaunijā 170Ls apmērā no Trofi reidu komisijas budžeta.

2013. gada 28. februāra Trofi reida komisijas sēdē izskatītie jautājumi (sanāksmē piedalās arī sacensību organizatoru un sportistu pārstāvji):

 • diskusija par Trofi reida nākotni
 • diskusija par Trofi reida čempionāta organizatoru gatavību uzņemt sportistus
 • aktuālie jautājumi par 2013. gada Trofi reida čempionāta 1. posmu Igaunijā
 • dažādi jautājumi

PROTOKOLS

2011. gada 1. februāra Trofi reida padomes sēdē izskatītie jautājumi:

 • LTČ Nolikuma un pielikumu apstiprināšana.
 • Tehnisko noteikumu neatbilstība starp NEZ un Latvijas noteikumiem.
 • Kā uzbūvēt legālu drošības karkasu.
 • Kurland Trophy 2011.
 • Dažādi. (Trofi.lv – papildinājumi / sporta veida nosaukuma apstiprināšana).

PROTOKOLS

2011. gada 6. janvāra Trofi reida padomes sēdē izskatītie jautājumi:

 • ķiveru lietošana sacensībās
 • 2011. gada pirmais posms
 • LAF klubu un biedru sistēma
 • 2010. gada sezonas noslēguma balle
 • papildinājumi trofi.lv mājas lapā
 • nākamā sēde

PROTOKOLS