Aug 242020
 

Mainīta norises vieta! Latvijas Automobiļu federācijas Trofi reidu komisija izsludina biedru pilnsapulci, kas notiks 2020. gada 5.novembrī pl. 19:00 
S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079
Biķernieku kompleksā sporta bāze

Pilnsapulcē var piedalīties visas tās balsstiesīgās personas, kurām ir bijušas 2020. gada sportistu licences trofi reidu komisijā, kā arī visas tās juridiskās personas, kuras ir Latvijas Automobiļu federācijas Trofi reidu sporta komisijas uzskaitē un ir nomaksājušas biedru naudu par 2020, trofi reidu komisijas sacensībās strādājuši tiesneši 2020. gada sezonā, kā arī Latvijas automobiļu federācijas prezidija biedri. Viena persona var pārstāvēt ne vairāk kā divas citas personas. Ja persona pārstāv citu personu, tai sapulcē ir jāuzrāda derīga pilnvara rakstiskā formā. Elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) parakstītas pilnvaras tiek pieņemtas iepriekš pa e-pastu trofi@trofi.lv.

Kandidatūru trofi reidu komisijas vadītāja amatam iesniedzama līdz 2020.gada 15.oktobrim nosūtot uz e-pastu trofi@trofi.lv.

Kandidatūras pieteikums sastāv no pretendenta CV, pietiktā komisijas sastāva, plānotā darbības programma nākamajiem 4 gadiem (līdz 4000 zīmēm).

Priekšlikumus sapulces dienas kārtība lūgums iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: trofi@trofi.lv, līdz 2020.gada 20.oktobrim.

May 292013
 

LAF TR komisijas sapulces 21.05.2013. protokols.

1. Madonas posma izvērtējums.

Posma organizāciju komisija novērtēja visnotaļ atzinīgi, tika izteiktas divas piezīmes – jāuzlabo dokumentācijas kvalitāte un TR1 otrās dienas apļa sacensībās trases grūtības pakāpe bija par augstu.

2. Pārpratumi starp organizatoriem.

Komisija secināja, ka nav būtisku domstarpību, ir tikai neveiksmīga komunikācija. Ieteikums visiem turpmāk izturēties mierīgāk.

3. Aktuālo darbu sadale:

a) tiesnešu darba organizators  Indulis Vīdušs

b) NEZ noteikumu redakcija (angļu val.) Undīne Vīduša

c) līgums ar ārzemju organizatoriem (angļu/krievu val.) Jānis Lazdāns

d) jauno TN  izstrādes kurators – Ivars Roze

e) komisijas PR aktivitātes Ilze Eglīte

f) saglabāt esošos konsultatīvos sporta klašu kuratorus. ATV – Namajūns, TR1 – Kaļķis, Open – Roze, Tr3 – Vīdušs

4. Dažādi.

Nauda, nauda, nauda.  Mazajiem Ērgļiem klīrensa ierobežojums no 2014. gada analogi kā Open.

Indulis Vīdušs

May 162013
 
komisijas_logoMadonas novads,  Liezēres pagasts „Lāci”, Latvija
10.05.2013

Sapulce tiek atklāta 23:15, sapulci vada LAF Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja p.i.  Gabriels Žīgurs, protokolē LAF Trofi reidu komisijas loceklis Mārtiņš Kaļķis.

Mandātu komisija ziņo: no 78 balsīm uz vietas ir pārstāvētas ir 43, līdz ar to sapulce ir lemt spējīga.

Tiek piedāvāta un ievēlēta balsu skaitīšanas komisija:

 • Reinis Žogots
 • Māris Podiņš

Notiek balsojums par balsu skaitīšanas komisiju: 0 pret, 0 atturas, 43 par. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsu skaitīšanas komisija uzsāk darbu.

Tiek izsludināta sapulces darba kārtība:

 1. Atskaite par budžetu
 2. Komisijas vadītāja vēlēšanas
 3. Komisijas statūtu papildinātās redakcijas apstiprināšana
 4. Citi jautājumi

Notiek balsojums par sapulces darba kārtību: 0 pret, 0 atturas, 43 par, sapulces darba kārtība ir apstiprināta vienbalsīgi. Continue reading »

Mar 172013
 

18:00 – 18:15 Sapulces darba kārtības apstiprināšana
18:15 – 19:15 Diskusija par Trofi reida nākotni (sporta un tūrisma blakus pastāvēšana)
19:15 – 20:15 Diskusija par Trofi reidu posmu organizatoru gatavību uzņemt sportistus
20:15 – 20:45 Diskusija par Trofi reidu čempionāta 1. posmu Igaunijā
20:45 – 21:30 Dažādi jautājumi Continue reading »

Feb 032011
 

Trofi reidu padomes sanāksmes

Protokols Nr. 0201/11

01.02.2011.

Rīgā, Čiekurkalna 1. līnija

Klātienē piedalās Alvis Reinšmit; Mārtiņš Kaļķis, Arnis Namajuns, Gabriels Žīgurs un Māris Podiņš. Ar saziņas līdzekļu starpniecību piedalās: Krišjānis un Indulis Vīduši.

Dienas kārtība:

 1. LTČ Nolikuma un pielikumu apstiprināšana.
 2. Tehnisko noteikumu neatbilstība starp NEZ un Latvijas noteikumiem.
 3. Kā uzbūvēt legālu drošības karkasu.
 4. Kurland Trophy 2011.
 5. Dažādi. (Trofi.lv – papildinājumi / sporta veida nosaukuma apstiprināšana).
 1. Pēc dedzīgas diskusijas, padome nolemj atstāt šogad esošos Norises noteikumus un Nolikumu ar visiem pielikumiem tādus kādi tie bija 2010. gadā. Restaurēt zīmju izskatu un izvietojuma shēmas. Ieviest lapu numurējumu.
 2. Riepu sānu fiksācijas. Pēc diskusijām, tika secināts, ka liela daļa OPEN klases braucēji jau izmanto sānu fiksācijas iekārtas. Lai nebūtu nesaskaņas starp NEZ uz Latvijas tehniskajiem noteikumiem, padome vienbalsīgi nobalso par riepu sānu fiksācijas atļaušanu no 2011. gada sezonas, ko oficiāli ir jāapstiprina LAF tehniskās komisijas vadītājam Ģ. Auziņam un jāpublicē oficiālajā web vietnē www.trofi.lv pie tehniskajiem noteikumiem.
 3. Padome pieņem lēmumu atļaut izgatavot pašrocīgi degvielas bāku kategorijām TR2, TR3 un OPEN. Materiāls – metāls. Materiāla minimālais biezums 3mm. Ja bāka novietota salonā, tad bākai jābūt atsevišķā telpā/nodalījumā ar brīvu piekļuvi un ventilācijas izvadu uz āru, ko oficiāli ir jāapstiprina LAF tehniskās komisijas vadītājam Ģ.Auziņam un jāpublicē oficiālajā web vietnē www.trofi.lv pie tehniskajiem noteikumiem.
 4. Kā uzbūvēt legālu karkasu. Lai uzbūvētu derīgu drošības karkasu, ir nepieciešams ievērot visus tehniskos noteikumus. Karkasu var izgatavot un sametināt arī sertificēts metinātājs, izmantojot teh. noteikumiem atbilstošas caurules un nekrāsotu atrādīt kādam no akceptētajiem karkasu sertificētājiem. Uzdot M.Podiņam uzrakstīt detalizētu aprakstu par karkasu izgatavošanu un sporta tehniskās pases iegūšanu līdz 7 februārim un publicēt to internetvietnē www.trofi.lv.
 5. Kurland Trophy organizators A.Namajuns pavēstīja, ka ir sazīmēti iespējamie maršruti. Tiek meklēti ceļi reklāmas jautājumos. Ir izveidots budžets pasākuma video rullīša uzņemšanai. Tiek apsvērta doma par reklāmas bannera izvietošanu lielceļa malā uz piekabes platformas uz auto ceļiem Rīga-Ventspils un Rīga-Liepāja. Tiek noteikta izmaiņa ierastajā kārtībā sacensību laikā: administratīvā komisija notiks pirms Tehniskās komisijas. Organizatoram ir uzdots izveidot tehniskās komisijas reģistrēšanās laiku sarakstu. Uzdot A.Namajunam sakārtot riepu diametru mērīšanas šablonus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Nodrošināt autovilcēju izvietošanas vietas Ēdoles apkārtnē.
 6. Dažādi:
  • Par web vietni www.trofi.lv: Izveidot sadaļu Трофи-рейд, kur publicēt visus dokumentus krievu valodā.
  • Padome vienojas par Trofi reidu vārdu salikuma lietošanas izskatu – turpmāk visur LV valodā tiks izmantots šāds vārdu salikums: Trofi reids.
  • Par jebkuriem tehniskajiem noteikumiem ieteikumu un jautājumu veidā lūgums visiem sportistiem sūtīt uz e-pastu:  maris.cp@trofi.lv.

Trofi reidu valdes sapulces Protokolists                                                                                        /G.Žīgurs/

Jan 192011
 

Trofi reidu padomes

Protokols Nr.110106

Rīgā, Brīvības gatve 255


2011. gada 06. janvāris
Rīga

Piedalās: KrišjānisVīdušs, Māris Podiņš, Gabriels Žīgurs, Arnis Namajuns, Alvis Reinšmits  un Mārtiņš Kaļķis.

1.       Ķiveres

1.1.    Viedokļi dalās par ķiveres nepieciešamību. Nosliece ir izmantot ķiveres. Doma ir izmantot motoru sporta veidu ķiveres, bet ņemot vērā specifiku pieļaut arī cita veida pakaušu slēgtās ķiveres ar sitiena slodzes izlīdzināšanu. Ķiveru izmantošana ir pašu braucēju interesēs, jo tie braucēji, kas jau izmanto, ir sapratuši to priekšrocību. Vienas sacensības laikā, galva tiek pasargāta no vairākām sasituma traumām, kuru negatīvā ietekme uz reiz nav pamanāma, bet tomēr ir.

1.2.    Valde nolemj: no 2011. gada sezonas visiem Trofi reidu sportistiem jāizmanto aizsargķiveres. Drīkst izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar „E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu poliesterols un tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftigam/veikbordam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

2.       Par 2011. gada Trofi reidu 1. posmu

2.1.    19. janvārī tiekas visi šī posma sacensību organizatori un vienojās par sacensību norisi. Tiek veidots Trofi reida gids ar iespējamajām nakšņošanas vietām un to izmaksām (22. janvāris). Ir jāpieaicina sacensību komisāri no Krievijas un Lietuvas. Gabrielam uzticēt vīzu un uzaicinājumu formēšanu sportistiem. Piestrādāt pie reklāmas nodrošināšanu uz sacensībām. Izmantot iespēju tirgot attālināti ieejas biļetes (sīkāka informācija sekos).

3.       Par LAF biedriem var būt tikai juridiskas personas – gan SIA, gan biedrības. Tiesnešiem arī jābūt kāda kluba biedriem. Sportistu licencēšana notiks caur klubiem. Gada licence sportistiem maksās 50 Ls. Tiesnešiem tiks izsniegtas katru gadu jaunas licences. Mēnesi pirms sacensībām jāizsūta atgādinājums par licenču noformēšanu.

4.       Balle. Balvas ir sagādātas. Mūzika tiek pasūtīta ar atlīdzību 150 Ls. Jāatrod ekrāns un projektors. Ierašanās no 12:00. Būs precizējums par ledus apli (šobrīd uz ezera ledus ir nestabils).

5.       Papildinājumi jaunajai lapai: jaunajā lapā jāievieto FAQ. Pievienot NEZ logo.

6.       Nākamā sapulce: 1. februāris.

Sapulces protokolists:                                                                            /G.Žīgurs/