Jul 032014
 

Ņemot vērā situāciju Latijas Automobiļu federācijas Trofi reidu komisija paziņo, ka
23.08.2014 notiks Dubļu Ērgļa un Tūrisma kausa izcīņas posms Rugājos, Dubļu aplī būs iespēja piedalīties un braukt arī visu citu kategroiju braucējiem, posma nolikums un cita informācija tuvākajās dienās trofi.lv. Latvijas čempionāta posms trofi reidā atcelts.

 

Pieteikuma anketa Rugāji 2014 V2 –

Tūrisms – saite

Dubļu ērglis – saite

Dubļu ērglis ATV – saite

 

Pieteikto dalībnieku saraksts – saite

sacensību nolikums – saite

Latvijas Trofi reidu tūrisma kausa un Dubļu ērgļa

kausa izcīņas 3.posma sacensību


“RUGĀJI TROPHY 2014v2”

 

Papildus Nolikums

 

 


 

Apvidus automašīnu sacensības: “RUGĀJI TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014v2”

nolikums un norise

 

ü   OBLIGĀTA aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü   Visiem ekipāžas dalībniekiem OBLIGĀTI jāizmanto oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai. Bez vestēm startēt aizliegts.

ü   OBLIGĀTI vinčošanās laikā jālieto strope, kuras platums ir ne mazāks par 50mm.

Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “dzelzs zirga” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “RUGĀJI TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014v2”, kurš notiek 2014. gada 23.augustā Latvijā, Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

 1. Dubļu ērgļa klasē var piedalīties jebkādas 4×4 automašīnas, kuras ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās divās kategorijās – “Mazais Dubļu Ērglis” – riepu izmērs līdz 33 collām, “Lielais Dubļu Ērglis” – riepu izmērs virs 33 collām.
 2. Trase: pārveidoti, pilnībā slēgti divu veidu Trofi reidu apļi. Būs arī smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (Lūdzu, obligāti šīs lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai!), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi.
 3. Plāns:

Sestdiena, 23.augusts

Pl. 7:00-9:00 – Reģistrācija un tehniskā komisija (OBLIGĀTA) Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 9:30 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 10:00 – Sacensību sākums

Pl. 18:00 – Sacensību finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 21:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un www.trofi.lv.

Pl. 22:00  – Uzvarētāju apbalvošana

 1. Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 29149202.
 2. Ziedojums organizatoriem, piesakoties un veicot apmaksu līdz 15. augustam EUR 45 no auto, EUR 35 no ATV, pēc 15.augusta EUR 55 no auto, EUR 45 no ATV, – jāveic ar pārskaitījumu – ziedojums “RUGĀJI TROPHY 2014v2” organizatoram – SPORTA KLUBS RUGĀJI, REĢ NR. 40008070932, uz kontu   LV19UNLA0050003479996   , SWIFT kods: UNLALV2X., norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un automobiļa kategoriju (Lielais Ērglis/Mazais Ērglis).
 3. Ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā, dalības maksa EUR 65 no auto, EUR 55 no ATV.
 4. Jebkura informācija par sacensībām pa tālr. +371 29149202 (Jānis) vai +371 26413903 (Mārtiņš).

 

 

Pasākuma direktors:                                                                      /Jānis Auziņš/      2014.gada 4.augusts    

Pielikums Nr.1

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 

3. POSMA SACENSĪBU “RUGĀJI TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014v2”

NOLIKUMS

 

 1. 1.          PROGRAMMA.

1.1            “RUGĀJI TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014v2” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 23. augustā Latvijā, Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

1.2            Plāns

Sestdiena, 23. augustā

Pl. 08:00 -09:30  – Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 08:00 – 09:45 – Tehniskā komisija.

Pl. 10:00 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 10:30 – Starts no  bāzes

Pl. 19:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta   Rugāju         novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 21:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un www.trofi.lv.

Pl. 22:00  – Uzvarētāju apbalvošana

1.3            Sacensības notiek saskaņā ar “RUGĀJU TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” nolikumu.

 1. 2.           ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – sporta klubs “Rugāji”, reģ. Nr. 40008070932, adrese: Kurmenes iela 45, Rugāji, Rugāju nov., LV-4570, tel. +371 29149202  , e-mail: sk.rugaji@inbox.lv.

Pasākuma direktorsJānis Auziņš (LV), GSM +371 29149202

ü  Sporta komisārs – Aivars Sprukts (LV)

ü  Tehniskais komisārsMāris Podiņš (LV), GSM +371 29510940

ü  Galvenais tiesnesisJānis Zaremba (LV), GSM +371 29681092

ü  Medicīnas nodrošinājums Tiks nozīmēts vēlāk

 1. 3.               DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1            Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2            Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi un derīgu OCTA polisi.

3.3            AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).

3.4       Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Laika apstākļiem piemērots apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, portatīvais dators (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamais striķis un Rugāju, Balvu, rajona kartes.

 1. 4.          KUSTĪBA.

4.1       Sacensību distances kopgarums ~100 km jeb ~8 stundas.

4.2       Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

 1. 5.          ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1       Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2       Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar RUGĀJI TROPHY 2014 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3       Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

 1. 6.          PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1       Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties un veicot samaksu līdz 15.augustam55 EUR no auto, piesakoties un veicot samaksu pēc 15. augusta 65 EUR, piesakoties un veicot samaksu pasākuma dienā – 75 EUR. Dalības maksa moto un ATV kategorijās, piesakoties un veicot samaksu līdz 15.augustam 35 EUR no vienības, piesakoties un veicot samaksu pēc 15. augusta45 EUR, piesakoties un veicot samaksu pasākuma dienā50 EUR.

6.2       Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu, www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 29149202.

6.3       Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “RUGĀJI TROPHY 2014v2” organizatoram – SPORTA KLUBS RUGĀJI, REĢ NR. 40008070932, uz kontu LV19UNLA0050003479996, SWIFT kods: UNLALV2X., norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un ieskaites kategoriju.

 1. 7.          CITA INFORMĀCIJA.

Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas bāzē “Medņu aplis” dalībnieku telšu nometnē, kā arī apkārtnē esošajos viesu namos un Balvu pilsētas viesnīcā, – Tautas iela 14, Balvi +371 64522307, Viesu nams Rūķīši tel +371  29431926, Atpūtas pirts Mežsētas 97 tel +371 29104212.

Sīkāka informācija ir pieejama interneta vietnē www.4x4offroad.lv

Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv.

Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29149202 (Jānis) vai +371 26413903 (Mārtiņš).

 

Sacensību direktors:                                                                      /Jānis Auziņš/    2014. gada 04.augusts                                                                    

  2 Responses to “Trofi reida čempionāta 3. posms 23.08.2014”

 1. Labdien tūrisma dalībnieki. Tiko trase un norise ir tapusi…….

 2. Kauns par Auziņa uzvedību.. apkauna visu bezceļu autosportu 🙁 zūd vēlēšanās braukt uz šādiem pasākumiem!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)