TŪRISMA KAUSA GADA NOLIKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs

K.Vīdušs

 

_______________________________

2012.gada 10.aprīlī

Apstiprināts:

LAF ģenerālsekretāre

L.Cepurniece

 

_________________________________

 

2012.gada 10.aprīlī

 

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA

KAUSA IZCĪŅAS 2012. gada NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Latvijas Trofi-reidu „TŪRISMA Kausa izcīņa (turpmāk tekstā –TK) ir vairākposmu tūrisma sacensības vieglajām apvidus automašīnām, kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1    Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
1.1.2 Šo Nolikumu;
1.1.3 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus.
1.3. TK izcīņa 2012. gadā notiek septiņos posmos. Posmu norises laiki:

Posma kārtas numurs Norises laiks Norises vieta, nosaukums Saistītās sacensības
1 01.06-03.06 Ēdole, Kurland Trophy 2012  
2 15.06-17.06 Rugāji, Rugāji Trophy 2012  
3 13.07-15.07 Virga, Virgas Manevri 2012  
4 27.07-29.07 Ropaži, Ropaži Trophy 2012  
5 17.08.-19.08 Trapene, Stiga Trophy 2012 NEZ Championship 2012 I stage
6 15.09-16.09 Švencioni, Gladiatoriai 4×4 NEZ Championship 2012 II stage
7 12.10-14.10 Madona, GO Expedition Trophy 2012  

Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz divām dienām.

2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1 TK vadību, koordinēšanu, kā arī atsevišķu posmu organizēšanu vai, ja nepieciešams, citu posma Rīkotāju, izvēlās Latvijas automobiļu federācijas Trofi reidu komisija
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauti posmi bez ceļa, grūti pārvarami ceļu posmi, piemēram, dubļi, sen nelietoti ceļi kā arī  dažādi ievērojami kultūrvēsturiski un dabas objekti.
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Speciālo posmu (SP) veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
2.4. Distances (pārbraucieni un Speciālie posmi) veikšana notiek tūrisma režīmā, t.i. bez dzīvībai un veselībai bīstamiem ātrumiem un šķēršļiem

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

3.1. TK var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. TK dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3. TK 2012. gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
4.1. TK izcīņā var piedalīties ar apvidus automašīnām, kurām jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem,
4.2. TK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.
.

5. VĒRTĒJUMS.
5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido piecu posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī šie rādītāji vienādi, tad augstāku vietu ieņem ekipāža kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā kur piedalījušās ekipāžas.
5.2. TK izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar LTČ gada nolikuma Pielikumu Nr.1.
5.3. Vienāda punktu skaita gadījumā TK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus papildus sacensību rezultātus.
5.4. Komanda nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā).
5.5. Rīkotājs var paredzēt koeficentu rezultātu aprēķināšanai kādā no etapa posmiem (piem. PS2- Triāls k=0.5).
5.6. Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar 2012. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa pielikumu Nr.3

6.  IDENTIFIKĀCIJA.
6.1. Startējot TK izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru.

7.  BALVU FONDS.
7.1 Rīkotājs katrā Kausa izcīņas posmā apbalvo trīs labākās startējušās ekipāžas

7.2. Katrā Kausa izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, Latvijas automobiļu federācijas Trofi-reidu komisija un kausa posmu organizatori apbalvo trīs labākās ekipāžas.
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.
8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.

9.  PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.

9.2. Lai piedalītos tūrisma kausa izcīņas sacensībās jāveic vienreizējs ziedojums Trofi reidu komisijai 5 LVL apmērā.
9.3. Kausa izcīņas posma maksimālais ziedojuma apjoms vienai ekipāžai ir 50.00LVL (savlaicīgi veicot pieteikšanos).
9.4. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.5. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10.  INFORMĀCIJA.
10.1. Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr:
Krišjānis Vīdušs 26664992
10.2. Informācija internātā: www.trofi.lv, www.laf.lv

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)