TR2 tehniskie noteikumi

 
Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētāja p.i.

G.Žīgurs

 

Apstiprināts:LAF Trofi-reidu komisijas tehniskais komisārs

M.Podiņš

 

Saskaņots:LAF ģenerālsekretāre

L.Cepurniece

 

___________________2012.gada 31. decembrī ___________________2012.gada 31. decembrī ___________________2012.gada 31. decembrī

LATVIJAS
TROFI-REIDU KOMISIJAS

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām TR2 grupā sagatavotiem automobiļiem
2013-2014 gadam.

 

Gadījumā, ja automobilis neatbilst TR2 grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās TR2 grupā ārpus ieskaites

1. Definīcija

Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4×4, sērijveidā ražoti ne mazāk kā 1000 identiskos eksemplāros.
Tehniskā komisija drīkst salīdzināt automobiļa detaļas ar sērijveidā ražotajām.
Visiem TR 2 kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un reģistrēti kā sporta automobiļi ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (transporta īpašniekam jābūt apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai).

2. Pastiprināšana.

Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.
Automobiļa ārējais izskats ir jāsaglabā.

3. Sēdvietu skaits

Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem. Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām.

4. Automobiļa konstrukcija

Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS.
Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Izņemot tās, jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu.
Automobiļiem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5. Automobiļa masa

Automobiļa pilnai masai jābūt ne mazākai par 1150 un ne lielākai par 3500 kg.
Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs.
Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens izsmidzināšanas tvertnes, degvielas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām.

6. Riteņu formula

Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
a) kopējais riteņu skaits ir četri,
b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs

Ir atļauti jebkuri iekšdedzes dzinēji, tai skaitā ar gaisa spiediena paaugstināšanas sistēmām.
Dzesēšanas sistēma: Aizliegts pārvietot radiatoru ārpus motora nodalījuma.
Aizliegts uzstādīt papildus dzesēšanas radiatorus automobiļa salonā. Salona apsildes radiatoram jāpaliek oriģinālajos gabarītos.
Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.
Izpūtējs: Atļauts izmantot tikai izplūdes gāzu izvadīšanas sistēmas, kas nepārsniedz 103dB skaņas līmeni.
Izplūdes sistēmas izmaiņas nedrīkst radīt izmaiņas automobiļa nesošajā virsbūvē.

8. Transmisija.

Transmisijas tipam jāatbilst automobiļa vai motora markai.
Ātrumkārba: Atļauta ātrumkārbas maiņa. Iekšējā ātrumkārbas uzbūve netiek ierobežota.
Sadales kārba: Atļauta sadales kārbas maiņa. Iekšējā sadales kārbas uzbūve netiek ierobežota.

9. Piekare.

Ir aizliegts izmainīt oriģinālo piekares principu. Ir atļauts vertikāli pārvietot piekares stiprinājuma punktus pie virsbūves, rāmja vai tiltiem, lai varētu pielietot lielāka diametra riteņus. Šim nolūkam izmantotās starplikas ir droši jānostiprina (metinot, vai skrūvējot utt.). Ir atļauta tiltu pārvietošana virs un zem lāgām.
Atsperes: Aizliegts mainīt atsperu tipu.
Amortizatori.: Atļauts uzstādīt ne vairāk kā divus amortizatorus uz katru riteni. Atļauts nomainīt amortizatorus bez ierobežojumiem.

10. Tilti

Atļauts izmantot jebkura tipa tiltus, kas sērijveidā ražoti konkrētajai automobiļu markai. Klīrensam, ko mēra no tilta reduktora apakšējā punkta, līdz horizontālai virsmai, uz kuras atrodas automobilis, jābūt robežās no 200 līdz 340 mm. Klīrensa mērīšanas laikā automobilim jābūt aprīkotam ar punktam 11 atbilstošām riepām, ar kurām tas piedalīsies sacensībās, ar gaisa spiedienu tajās 1,5 atm. Nomainot riepas šis parametrs jāpārbauda atkārtoti. Klīrenss tiek mērīts abos tiltos un vērā tiek ņemts maksimālais izmērs.
Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana, to skaits un tips netiek ierobežots.

11. Riteņi un riepas

Riteņu diskiem ierobežojumu nav.
Atļauts izmantot vienīgi pneimatiskas automobiļu riepas ar diametru robežās no 775 līdz 915 mm pie 1,0 atm. spiediena. Katram automobilim pieļaujamais riepu diametrs ir jāsaskaņo ar 10. punktam atbilstošiem klīrensa ierobežojumiem. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas.
Atļauts izmantot dubļu riepas (mud terrain) un riepas ar paaugstinātas pārgājamības protektoru, kam atlikušais augstums ir vismaz 5mm.
Riepu protektora platums bez ierobežojumiem, bet riepām visā to platumā jābūt pārsegtām ar spārniem vai arku paplašinājumiem.
Riepu diametrs mērāms pie 1,0 atm. spiediena pa taisnu līniju, kas iet caur riepas centru, bet nav vertikāla attiecībā pret zemi (mērot netiek ņemts vērā riepas dabīgā saspiešanās). Mērītas tiek visas riepas, ieskaitot rezerves un maiņas riteņus, kas tiek izmantotas sacensībās.
Riteņu stiprināšana ar bultskrūvēm var tikt mainīta pret stiprināšanu ar uzgriežņiem, pie nosacījuma, ka saglabājas stiprinājumu skaits un vītņu diametrs.
Aizliegta pretslīdēšanas ķēžu un apvalku lietošana.

12. Bremžu sistēma

Atļauta divkontūru bremžu sistēma, bremžu maģistrāļu pārvietošana un papildus aizsardzība. Visiem darba riteņiem jābūt aprīkotiem ar bremzēm. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

13. Virsbūve un rāmis

13.1. Atļauta jebkuru stiprinājumu uzstādīšana un pastiprināšana. Atļauts palielināt attālumu no virsbūves līdz rāmim ne vairāk kā 76 mm.

13.2. Jumts – Automo em ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti. Sērijveidā ražotiem automobiļiem ar viegli noņemamām virsbūves daļām (plastmasas vai mīksto materiālu jumti) atļauta to noņemšana vai formas maiņa, ja tiek ievērots visas šī punkta prasības.

13.3. Virsbūves aizsardzība – atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem virsbūves, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju. Buferis un papildus aizsardzība – bez ierobežojumiem.

13.4. Ārējais izskats – virsbūves saīsināšana ir aizliegta. Atļauts nogriezt līdz loga ailes apakšējai daļai virsbūves augšējo daļu aiz ekipāžas sēdvietām. Atļauts paplašināt riteņu arkas. Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā. Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā va pārsniegt automobiļa buferus automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.

13.5. Logi – obligāti jābūt priekšējam vējstiklam.

13.6. Durvis – aizliegts izmainīt oriģinālās priekšējās sānu durvis. Gadījumā, ja to nav, vai tām nav cieta konstrukcija, obligāti ir jāuzstāda metāla konstrukcijas durvis, atveramas un aprīkotas ar mehānismiem, kas novērš to patvaļīgu atvēršanos. Šajā gadījumā atļauts uzstādīt fiksētus durvju aiļu sašaurinātājus. Durvju cietajai daļai vai ailes sašaurinājuma augšdaļai jābūt vismaz 30 cm virs vadītāja sēdekļa horizontālās daļas. Gadījumā, ja tiek mainīta sliekšņa konstrukcija, atļauts apgriezt durvju apakšējo malu līdz izmainītajam sliekšņa līmenim.

13.7. Papildus motora pārsega fiksatori – motora pārsegam jābūt aprīkotam ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.

13.8. Sliekšņi

Atļauts apgriezt virsbūves sliekšņus. Sliekšņu pastiprināšana atļauta bez ierobežojumiem.

14. Pasažieru salons

14.1. Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas.

14.2. Sēdekļi – Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.

14.3. Rezerves ritenis – Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti.

14.4. Pasažieru telpa

Visas vadības sviras var tikt pārveidotas, lai tās padarītu ērtākas vai vieglāk lietojamas – piemēram pagarināta rokas bremzes svira, papildus uzlikas uz bremžu pedāļa utt.
Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.

15. Vilkšanas cilpas

Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un noslēgtām ar cilpas diametru vismaz 30 mm un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

16. Elektriskā sistēma

Izmainot elektrisko sistēmu visiem kontaktiem jābūt izolētiem.

16.1. Akumulatori – Akumulatoru tips, ietilpība un pieslēgšanas kabeļi bez ierobežojumiem. Atļauts uzstādīt ne vairāk kā divus akumulatorus, tos droši nostiprinot. Akumulatoriem jābūt hermētiski atdalītiem no automobiļa salona un to ventilācijas sistēmai jānodrošina tvaiku izvadīšana ārpus automobiļa.

16.2. Apgaismošanas ierīces – Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.

16.3. Galvenais slēdzis – Automobilim jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi – akumulatora, startera, ģeneratora, apgaismes, signalizācijas, aizdedzes utt. Tam jādarbojas bez dzirksteļošanas un jābūt sasniedzamam gan no vadītāja, gan stūrmaņa vietas. Visu elektrisko ķēžu izslēgšanai jānoved pie dzinēja apturēšanas neatkarīgi no izmantojamās degvielas tipa (benzīna vai dīzeļdegvielas).

16.4. Ģenerators

Atļauts uzstādīt lielākas jaudas ģeneratoru. Atļauts mainīt ģeneratora uzstādīšanas vietu motortelpā, ja tā piedziņai tiek izmantota tam paredzētā piedziņas vārpsta un piedziņas veids.

17. Degvielas sistēma

17.1. Degvielas tvertne – Atļauts mainīt, pārveidot un pārvietot oriģinālo degvielas tvertni. Degvielas tvertne jāatdala no pasažieru salona ar ugunsdrošu starpsienu. Aizliegta degvielas tvertnes ventilācija pasažieru salonā. Degvielas uzpildes atveres un to vāki nedrīkst atrasties ārpus virsbūves gabarītiem. Vākiem drīkst izmantot jebkuru fiksēšanas sistēmu, kas novērš to nejaušu atvēršanās iespēju.

17.2. Degvielas vadi – Atļauts mainīt pārvietot un papildus aizsargāt degvielas vadus, ar nosacījumu, ka pasažieru salonā tie ir viengabala no metāla. Pasažieru salonā aizliegti jebkādi degvielas vadu savienojumi izņemot pārus no metāla uz metālu un no metāla uz homologētiem degvielas vadiem.

18. Domkrats

Domkrats un celšanas vietas bez ierobežojumiem. Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus

19. Vinča un papildu aprīkojums

Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču, kuras jauda vismaz 2 reizes pārsniedz automobiļa svaru. Atļauts izmantot jebkāda tipa (elektriskās, mehāniskās, hidrauliskās) vinčas, ar nosacījumu, ka tās ir sērijveidā ražotas.
Aizliegts uzstādīt vairāk kā divas vinčas.
Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”.
Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.
Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un trīšiem, kas tiek izmantoti, lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.

20. Drošības karkass

Atļauts gan iekšējais, gan ārējais drošības karkass. Automobilim jābūt aprīkotam vismaz ar galveno drošības loku, kura konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.
Automobiļiem ar oriģinālo metāla jumtu jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām vismaz ar 4 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Automobiļiem bez oriģināla metāla jumta jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām un priekšējam lokam vismaz ar 6 stiprinājuma punktiem pie rāmja.
Rekomendēts izmantot FIA sertificētus karkasus.

21. Obligātais aprīkojums

21.1. Ugunsdzēšamais aparāts

Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti.
Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.

21.2. Medicīniskā aptieciņa – Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.

21.3. Demferis – troses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīkst izmantot plastikāta, brezenta un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi.
Demferis jālieto: jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.

22. Sakaru līdzekļi

Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicams aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)