TR1 tehniskie noteikumi

 

 

Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētāja p.i.

G.Žīgurs

Apstiprināts:

LAF Trofi-reidu komisijas tehniskais komisārs

M.Podiņš

Saskaņots:

LAF ģenerālsekretāre

L.Cepurniece

___________________

2012.gada 31. decembrī

___________________

2012.gada 31. decembrī

___________________

2012.gada 31. decembrī

 

LATVIJAS
TROFI-REIDU KOMISIJAS

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacensībām TR1 grupā sagatavotiem automobiļiem
2013-2014 gadam.

 

Gadījumā, ja automobilis neatbilst TR1 grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu pie sacensību Komisāra, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās TR1 grupā ārpus ieskaites.

1. Definīcija

Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4×4, sērijveidā ražoti ne mazāk kā 1000 identiskos eksemplāros. Tehniskā komisija drīkst salīdzināt automobiļa detaļas ar sērijveidā ražotajām. Visiem TR 1 kategorijas automobiļiem jābūt CSDD uzskaitē un ar oficiālu atļauju piedalīties ceļu satiksmē (jābūt noteiktā termiņā veiktai valsts tehniskajai apskatei, transporta īpašniekam apdrošinātai civiltiesiskai atbildībai), kas ir spēkā uz visu sacensību laiku.

2. Pastiprināšana

Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi. Automobiļa ārējais izskats ir jāsaglabā.

3. Sēdvietu skaits

Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz tik sēdvietām, cik personu ir ekipāžā. Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas dalībniekiem. Ja papildus sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad tai jābūt aprīkotai ar (vismaz) četru punktu drošības jostu.

4. Automobiļa konstrukcija

Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS. Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu. Automobiļiem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5. Automobiļa masa

Automobiļa masai jābūt ne lielākai par 3500 kg. Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs. Automobilis tiek svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens izsmidzināšanas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām. Degvielas tvertnei svēršanas brīdī jābūt pilnai.

6. Riteņu formula

Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:
a) kopējais riteņu skaits ir četri,
b) dzenošo riteņu skaits ir četri.
Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7. Dzinējs

Oriģinālais vai atbilstoši CSDD noteikumiem.

8. Dzesēšanas sistēma

Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Ventilatoru ar piespiedu piedziņu (termomufte vai siksnas) drīkst demontēt.

9. Gaisa ieplūdes sistēma

Gaisa ieplūdes sistēmai jābūt oriģinālai no dzinēja līdz gaisa filtra kastei, aiz gaisa filtra drīkst veikt izmaiņas. Šādiem nolūkiem atļauts pārveidot a/m spārnu un/vai motora pārsega konstrukciju, būtiski neietekmējot to gabarītus un/vai izturību, kā arī būtiski nesamazinot redzamību . Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.

10. Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma

Oriģinālā. Drīkst izpūtēju pagarināt izvadīšanai uz augšu, un tas jānoizolē.

11. Transmisija

Oriģinālā.

12. Piekare

Ir aizliegta piekares liftēšana un tās gājienu izmaiņas. Rekomendēts izmantot piekares gājienu ierobežojošas atsaites.

13. Tilti

Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.

14. Riteņi un riepas

Atļauts izmantot riepas ar diametru līdz 820 mm pie 1 bar. spiediena. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora graizīšana aizliegta. Riepu protektora platums nedrīkst pārsniegt 320 mm. Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem, aizliegta riepu sānu fiksācija.

15. Bremžu sistēma

Oriģinālā, ieskaitot stāvbremzi. Atļauts uzstādīt tās pašas markas automobiļa disku bremzes un bremžu pastiprinātājus. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

16. Virsbūve un rāmis

Virsbūve oriģinālā. Virsbūves lifts aizliegts.

16.1. Jumts

Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.

16.2. Virsbūves aizsardzība

Atdures stienis: oriģināls vai pastiprināts atbilstoši MK Nr.466 no 2004.gada 29 aprīļa. Papildus aizsardzība: atļauts uzstādīt papildus aizsardzību transporta līdzekļa virsbūvei, kā arī lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.

16.3. Ārējais izskats

Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā un garumā. Automašīnu valsts reģistrācijas numura zīmēm jāatrodas automašīnas priekšā un aizmugurē atbilstoši CSN prasībām. Ārpus automobiļa esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā, pārsniegt automobiļa atdurstieņus automobiļa garumā, un nedrīkst iziet ārpus ārējās virsbūves aizsardzības gabarītiem.

16.4. Logi

Vējstikls un priekšējie sānu stikli oriģinālie.

16.5. Durvis

Oriģinālas.

16.6. Papildus motora pārsega fiksatori

Motora pārsegu atļauts aprīkot ar papildus ārējiem fiksatoriem, lai novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.

17. Pasažieru salons

Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas. Visam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu no automobiļa.

17.1. Sēdekļi

Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem.

17.2. Rezerves ritenis

Rezerves riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti

18. Vilkšanas cilpas

Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt izturīgām un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.

19. Elektriskā sistēma

Visu elementu izvietojums oriģinālais.

19.1. Akumulators

Akumulatoru izvietojums oriģinālais.

19.2. Apgaismošanas ierīces

Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas.

19.3. Galvenais slēdzis

Automobili drīkst aprīkot ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm vienlaicīgi.

19.4. Ģenerators

Atļauts uzstādīt lielākas jaudas ģeneratoru. Atļauts mainīt ģeneratora uzstādīšanas vietu motortelpā, ja tā piedziņai tiek izmantota tam paredzētā piedziņas vārpsta un piedziņas veids.

20. Degvielas sistēma

Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.

21. Domkrats

Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus. Domkratu skaits bez ierobežojumiem.

22. Vinča un tās papildu aprīkojums

Automobili drīkst aprīkot ar ne vairāk kā vienu sērijveidā ražotu reģistrētas tirdzniecības markas elektrisko vinču. Elektriskā vinča, šo tehnisko noteikumu izpratnē, sastāv no ne vairāk kā viena katra veida elementa:
a) Spēka pievads ieskaitot elektromotoru
b) Reduktors
c) Spole
d) Korpuss vai rāmis
e) Bremzēšanas mehānisms
f) Trose
Spriegums vinčas elektropievadam nedrīkst pārsniegt 27V. Lai novērstu koku bojāšanu, automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi, rekomendējams 100mm.

22.1. Laipas (Sand track’i)

Laipas malas nedrīkst būt ar asām atskabargām. Laipas drīkst transportēt tikai stingri nostiprinātas speciāli tam sagatavotās vietās.

22.2. Karabīnes un āķi

Drīkst izmantot karabīnes un āķus, kuriem ir atbilstoša atzīme par tā stingrību tonnās.

22.3. Raušanas tauva

Raušanas tauvai jābūt elastīgai un vismaz 32 mm diametrā, vai ar nebojātu ražotāja marķējumu, kurš apliecina izstrādājuma trūkšanas slodzi, kas vismaz divas reizes pārsniedz transporta līdzekļa pilnu masu.

23. Drošības karkass

Atļauts uzstādīt drošības karkasu un ārējo virsbūves aizsardzību. Drošības karkasa galvenā drošības loka konstrukcija attēlota pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas paņēmieniem un parametriem jāatbilst LTČ gada Nolikuma pielikuma Nr1 prasībām vai jābūt homologētiem.

24. Obligātais aprīkojums

24.1. Ugunsdzēšamais aparāts

Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti. Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.

24.2. Medicīniskā aptieciņa

Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.

24.3. Demferis

Ttroses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm platumā. Drīkst izmantot plastikāta, brezenta un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons utml. celulozes izstrādājumi. Demferis jālieto: jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.

25. Stūres sistēma

Oriģinālā. Atļauta stūres rata nomaiņa uz citu rūpnieciski ražotu. Atļauts uzstādīt tās pašas markas automobiļa stūres pastiprinātāju.

26. Sakaru līdzekļi

Drošības apsvērumu un savlaicīgas medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ieteicams aprīkot automobili ar vidējo viļņu (27MHz) rācijām. Kā sakaru līdzekļi var tikt arī izmantotas citu diapazonu rācijas, mobilie un satelīttelefoni.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)