Identifikācija un reklāma

 

 

Apstiprināts: LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs I.Vīdušs_______________________________ 2014.gada __.martā Apstiprināts:LAF ģenerālsekretāre L.Medne

__________________________

2014. gada __.martā

LATVIJAS

TROFI REIDA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA

2014. GADA NOLIKUMA

 Pielikums Nr. 3

 Starta numurzīmju, sacensību emblēmu un reklāmas izvietošana uz automašīnas.

1. Sacensību emblēma (skat. zīmēj. I) (izmēri ne lielāki kā 43 cm platumā un 15 cm augstumā) ietver sacensību statusu, sacensību oficiālo nosaukumu un, ja Rīkotājs uzskata, ģenerālsponsora nosaukumu un/vai logotipu.

2. Priekšējā sacensību emblēma ( skat. zīmēj. II) tiek novietota pēc iespējas vertikāli uz automobiļa priekšējās virsmas, taisnstūrī, ko ierobežo iedomātas līnijas:

– priekšējo riteņu ass līnija;

– divas vertikālas līnijas, kas iet pa priekšējo lukturu ārējo virsmu (neizejot   ārpus automobiļa kopējā platuma);

–     horizontāla līnija, kas iet gar automobiļa lukturu apakšējo gabarītu.

Pieļaujama sacensību emblēmas izvietošana uz automobiļa motora pārsega priekšpusē.

reklama-2

3. Aizmugurējai sacensību emblēmai jābūt horizontāli novietotai uz automobiļa virsbūves tā aizmugurē vai uz aizmugures stikla. Sacensību emblēmas nedrīkst aizklāt automobiļa valsts numurzīmes.

4. Starta numuriem (skat. zīmēj IV) (uz balta fona 440mm x 440mm ar arābu cipariem melnā krāsā, kas rakstīts Centrury Gothic (Bold) šriftā ar 4 cm platu līniju ) jābūt novietotiem uz automobiļa priekšējām durvīm.

Starta numurs

5.  Izņēmuma gadījumos Rīkotājs var atļaut pagaidu starta numurzīmju izmantošanu (ekipāža sacensībās piedalās pirmo reizi, automašīnas īpašnieks ārpus sacensībām nevēlās pārvietoties ar starta numuriem, u.c.), kuras tiek uzlīmētas uz automašīnas sāniem Rīkotāja norādītā labi saskatāmā vietā. Pagaidu starta numurzīmes maksā Ls 5 un tās derīgas tikai vienām sacensībām.

6. Vietas uz automobiļa virsbūves, kas rezervētas Rīkotāja reklāmai atrodas:

virs starta numuru attēla laukumā (skat. zīmēj V) – joslā 12 x 40 cm virs   un zem numura cipariem;

–        josla priekšējā stikla augšdaļā 10 cm platumā (skat. zīmēj. I);

–        uz automašīnas priekšējā spārna (skat. zīmēj. III). reklama-1

7.  Dalībnieki ir tiesīgi izvietot reklāmu uz pieteiktajām automašīnām, ja tā:

– nav pretrunā Latvijas likumdošanai;

– nav apvainojoša vai aizskaroša;

– neatrodas vietās, kas rezervētas sacensību emblēmām un starta numuriem;

– netraucē redzamību.

8. Rīkotājs var paredzēt reklāmas izvietošanu arī citās vietās (skat. zīmēj. VI), bet tā nedrīkst aizņemt vairāk kā 50% no automobiļa necaurspīdīgās virsmas.

 

Apstiprināti ar LAF Trofi reida komisijas 2014. gada __. _______ lēmumu.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)