1. posms – Signals EM 2014

 

Reģistrācijas:
Auto sporta klases: links
ATV: links
Dubļu ērglis: links

ATV ērlis: links
Tūristi: links

Pieteikumu saraksts:links

BIĻETENS Nr.1: saite

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

1.posma sacensību


“SIGNĀLS EM TROPHY 2014”

 

Papildus Nolikums

SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI UN APELĀCIJA

8. CITA  INFORMĀCIJA

 

 1. 1.          PROGRAMMA.

1.1.     Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta izcīņas 1. posms “SIGNĀLS EM TROPHY 2014” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 25.-27. aprīlī Latvijā, Madonas novads,  Liezēres pagasta „Lāci”.

Visām sporta auto kategorijām (TR1, TR2, TR3, OPEN, ATV) dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija notiek 25. Aprīlī Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci” koordinātes: N 57,03.356 / E 25,55.813.

Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz tehniskās komisijas vietu Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”, koordinātes: N 57,03.356 / E 25,55.813, kur veic visas pirms sacensību procedūras – sporta automašīnu izkraušanu, dalībnieku reģistrāciju, auto marķēšanu un tehnisko komisiju.

Sacensību sekretariātā Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci, visām ekipāžām 26. aprīlī no 8:00 – 8:45 reģistrācijas laikā ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), par kuru ekipāža nes pilnu materiālo atbildību.

1.2.     Paralēli Sacensību posmam notiek apvidus automašīnu cīņas aplis SIGNĀLS EM TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014 – skatīt pielikumu Nr.1.

1.3.     Paralēli Sacensību posmam notiek apvidus auto Tūrisma kausa sacensības “SIGNĀLS EM TROPHY 2014 TŪRISMA KAUSS” – skatīt pielikumu Nr.2.

 

Piektdiena, 25. aprīlis:

Pl. 19:00 – 22:00 kategorijas TR2 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 19:00 – 22:00 kategorijas TR3 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 19:00 – 22:00 kategorijas ATV dalībnieku reģistrācija*

Pl. 19:00 – 22:00  kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 19:00 – 22:00  kategorijas OPEN dalībnieku reģistrācija*

Pl. 19:00 – 22:00 Tehniskā komisija (ierašanās uz tehnisko komisiju 30 min. laikā pēc administratīvās komisijas veikšanas, precīzs ierašanās laiks tiks noteikts administratīvās komisijas laikā)

Pl. 23:30 – Tiesnešu kolēģijas sēde

 

Pl. 00:01 -Pagaidu starta saraksta publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību pirmās dienas sekretariātā (Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”; koordinātes: N 57,03.356 / E 25,55.813) un internetvietnē: www.trofi.lv.

 

 

Sestdiena, 26. aprīlis:

Pl.  8:00-8:45 – Reģistrācijā ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”

Pl.  8:00-9:00 – Auto novietošana atklāšanas laukumā.

Pl.  9:15- Dalībnieku sapulce.

Pl.  9:30 – Sacensību atklāšana.

Pl.  10:00 – Starts sports, dubļu ērglis un  tūristi.

Pl.  19:00 – Finišs tūristiem

Pl.  21:00 – Finišs sports

Pl. 24:00 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā, Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”, N 57’03,356 E25’55,813, kā arī internetvietnē: www.trofi.lv.

Pl.  00:30 – Žūrijas komisijas sapulce

 

Svētdiena, 27. aprīlis:

Pl. 6:30 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”, N 57’03,356 E25’55,813.

Pl. 8:30 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv.

Pl. 9:00  – Uzvarētāju apbalvošana Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”.

 

1.4.     Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2014. gada nolikumu un šo papildnolikumu.

 

 

 1. 2.          ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – biedrība sporta klubs “LUKSTI TEAM”, reģ. Nr. 40008186703, adrese: „Ķirši” Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348 tel. +371 29174981 (Austris), +371 29276239 (Ēvalds), e-mail: evaldsmadernieks@inbox.lv .

ü  Pasākuma direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981

ü  Sporta komisārs – Gabriels Žīgurs, Nr. +371 29250112

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba, Nr. +371 29681092

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš, Lic. Nr. 1402300003, GSM +37129510940

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, GSM +371 26467917, Lic. Nr.

ü  Sacensību sekretārs – tiks nozīmēts vēlāk, Lic. Nr.

ü  Medicīnas nodrošinājums – Everita Kalniņa +371 26158010

 

 1. 3.          DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1.     Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā (cena10Ls/15Eur). Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2.     Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:

ü  “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

ü  “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

ü  “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

ü  “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;

ü  “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

ü  “KOMANDU IESKAITE” – brīvi apvienojušās divas vai trīs ekipāžas neatkarīgi no automašīnu kategorijas, kas reģistrējušas komandu.

3.3.     Ekipējums

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).

ü   piemērots apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, klēpjdators (ieteicams).

 

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem.

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta gada nolikuma punkts Nr. 15.2.

Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā visos PS. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftingam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

 

 

3.4.     Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

3.5.     Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:

ü   Dokumentācijā;

ü  Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 

 1. 4.          KUSTĪBA.

4.1       Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~ 15 stundas.

4.2       Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

 

 1. 5.          ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

5.1.     Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, sev vai citām personām nodarītajiem kaitējumiem.

5.2.     Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar „LTČ 2014. gada čempionāta nolikumu”, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 

 1. 6.          PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1.     Ziedojums TR1, TR2, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 20. aprīlim – ar LAF vai citu valstu ASN izdotām licencēm 100 EUR (70 Ls), bez licences 115 EUR (80 Ls) no auto, piesakoties un samaksājot dalības maksu pēc 20. aprīļa130 EUR (90 Ls), ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā150 EUR (110 Ls).

6.2.     ATV (kvadricikliem) piesakoties un apmaksājot dalības maksu līdz 20. aprīlim, – 35 EUR (25 Ls) no vienas vienības, piesakoties un apmaksājot dalības maksu pēc 20. aprīļa45 EUR (30 Ls), ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā45 EUR (30 Ls).

6.3.     Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “SIGNĀLS EM TROPHY 2014” organizatoram – Austris Gailītis, p.k. 220169-12668, uz kontu LV42UNLA0091022573220, A/S SEB BANKA.

6.4.     Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā 15 EUR (10 Ls).

6.5.     Pieteikšanās sacencībām notiek elektroniski auto braucējiem un kvadriciklistiem , internetā www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371  26449449( Mārtiņš).

6.6.     Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 29174981 (Austris).

6.7.     Naudas atgriešana. Ja ekipāža paziņo, ka nepiedalīsies sacensībās līdz 22. aprīlim uz e-pastu: kerpis5@inbox.lv, tad ekipāžai tiek atgriezts ziedojums 100% apmērā. Pēc 22. aprīļa, ziedojums tiek atgriezts 50% apmērā.

 

 1. 7.          PROTESTI UN APELĀCIJA.

7.1.     Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2014. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem.

7.2.     Protesta drošības summa 100 EUR (70 Ls).

 

 1. 8.          CITA  INFORMĀCIJA.

8.1.     Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas „Lāci” apkārtnē esošajos viesu namos un Madonas pilsētas viesnīcās, – sīkāka informācija būs pieejama web vietnē www.madona.lv un www.cesis.lv.  „Lāci” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

8.2.     Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ 2014. gada nolikumā.

8.3.     Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981 (Austris) vai +371 29276239 (Ēvalds).

 

 

Sacensību direktors:

/Austris Gailītis/

2014. gada. 10. marts

Pielikums Nr.1

Apvidus automašīnu sacensības

“SIGNĀLS EM TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014”

nolikums un norise

 

ü   OBLIGĀTA aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü   OBLIGĀTI jāizmanto oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai.

ü   OBLIGĀTI vinčošanās laikā jālieto strope, kuras platums ir ne mazāks par 50mm.

ü    SODS  par vinčošanos bez stropes no 70 EUR – 310 EUR.

 1. Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “dzelzs zirga” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “SIGNĀLS EM TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014”, kurš notiek 2014. gada 26. aprīlī Latvijā, Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”. Bāzes vieta–  Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, koordinātes: N 57’03,356 / E25’55,813.

Reģistrācija: Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, 26. aprīli tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz tehniskās komisijas vietu , kur veic visas pirms sacensību procedūras – sporta automašīnu izkraušanu, dalībnieku reģistrāciju, auto marķēšanu un tehnisko komisiju.

 1. Prologs: Ir  jāveic iezīmēta distance uz laiku, kas tiek vērtēta kopējā ieskaitē, kura atrodas Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”.
 2. Dubļu ērgļa klasē var piedalīties jebkādas 4×4 automašīnas, kas ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās trīs kategorijās –

Mazais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs līdz 820 mm,

Lielais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs līdz 1043 mm,

Auto sagatavoti ņemot par pamatu tehniskos noteikumus atbilstooši

Tr-3kategorijai.

Klasik Dubļu Ērglis” – standarta sērijveida ražotas apvidus automašīnas ar riepas izmērs līdz 820 mm. Atļauts uzlikt dubļu riepas, gaisa ņemšanas izvadu (šnorkeli), aprīkot ar vienu sērijveidā ražotu reģistrētas tirdzniecības markas vienmotora elektrisko vinču, kuras spriegums elektropievadam nedrīkst pārsniegt 27V, izveidot motora, kārbas, radiatora aizsargus, veikt drošības aprīkojuma papildinājumus.

Pārejās pārbūves, kuras nav uzskaitītas, ir aizliegtas.

Aizliegts uzstādīt sporta sēdeķļus ar četru vai piecu punktu drošības jostām, ja automašīna nav aprīkota ar sertificētu drošības rāmi.

Par pamatu tiek uzskatīti TR1 kategorijas tehniskie noteikumi.

 

Trase: Pārveidoti, pilnībā slēgti, atbilstoši kategorijai trofi-reidu apļi. Būs arī smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (Lūdzu, obligāti šīs lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai!), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi, par pamatu ņemot punktu tabulu (TR čempionāta pielikums Nr. 1).

 1. Plāns:

Sestdiena, 26. aprīlis

Pl. 6:30 – 8:30 – Reģistrācija un tehniskā komisija Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”.

 Pl. 8.00 – 9.00 Auto novietošana atklāšanas laukumā.

Pl. 9:15 – Dalībnieku sapulce

Pl. 10:00 – Sacensību sākums, prologa brauciens.

Pl. 13:00 –  Dubļu apļi divi iebraucieni Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, N 57’03,356 / E25’55,813.

Pl. 19:30 – Sacensību finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, N 57’03,356 / E25’55,813.

Pl. 21:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv.

Pl. 22:00  – Uzvarētāju apbalvošana Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, kopā ar tūristu klasi.

 1. Pieteikšanās sacencībām notiek elektroniski auto braucējiem un kvadriciklistiem , internetā www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371  26449449( Mārtiņš).
  1. Ziedojums organizatoriem – 50 EUR no auto,  30 EUR no ATV, jāveic ar pārskaitījumu – Austris Gailītis, p.k. 220169-12668, uz kontu LV42UNLA0091022573220, A/S SEB BANKA, norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un automobiļa kategoriju (Lielais Ērglis/Mazais Ērglis/KLASIK).
  2. Jebkura informācija par sacensībām pa tālr. +371 29174981 (Austris) vai +371 29276239 (Ēvalds).

 

Pasākuma direktors:                                                                                 /Austris Gailītis/ 2014. gada 10. marts      


Pielikums Nr.2

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 

1. POSMA SACENSĪBU

“SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014”

NOLIKUMS

 

 1. 1.          PROGRAMMA.

“SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 25. aprīlī Latvijā, Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”. Bāzes vieta un reģistrācija – Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, koordinātes: N 57’03,356 / E25’55,813.

 

Piektdien, 25. aprīlī

Pl. 19.00 – 22.00 – Reģistrācija un tehniskā komisija Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, koordinātes: N 57’03,356 / E25’55,813

Sestdiena, 26. aprīlī

Pl. 6:30-08:30 – Reģistrācija un tehniskā komisija ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), Madonas novads, Liezēres pagasts „Lāci”

Pl. 8.00 – 9.00 auto novietošana atklāšanas laukumā.

Pl. 9:15 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 10:00 – Sacensību sākums.

Ap 14.00 – Pusdienas

Pl. 19:00 – Sacensību finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, N 57’03,356 / E25’55,813.

Pl. 20:30 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv.

Pl. 21:00  – Uzvarētāju apbalvošana Madonas novadā, Liezēres pagastā „Lāci”, kopā ar Dubļu ērgļa klasi.

1.1            Sacensības notiek saskaņā ar “SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” nolikumu.

 

 1. 2.               ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – biedrība sporta klubs “LUKSTI TEAM”, reģ. Nr. 40008186703, tel. +371 29174981 (Austris), +371 29276239 (Ēvalds), e-mail: evaldsmadernieks@inbox.lv

Tūrisma kausa maršrutu veido un norisi nodrošina: Biedrība “4×4 Centrs” vienotais reģ. Nr. 40008185318, Apguldes iela 23A, Rīga, LV-1004, +371 29424541, e-mail: edvins.bauers@4x4centrs.lv

 

ü  Sacensību vadītājs tūrisma kausā – Edvīns Bauers t.29424541

ü  Sacensību direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981

ü  Sacensību komisārs – Gabriels Žīgurs (LV) +371 29250112

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV) +371 29510940

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba (LV) +371 29681092

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja (LV) GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – (LV) tiks nozīmēts vēlāk

ü  Medicīnas nodrošinājums – Everita Kalniņa +371 26158010

 

 1. 3.               DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1             Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2            Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi. Maksimālais riteņu izmērs (riepas ārējais diametrs): 820 mm.

3.3            AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli. Visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti.

3.4       Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Laika apstākļiem piemērots apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamās stropes/tauvas, ja ir vinča, obligāta strope vinčai.

ü  Karte Vecpiebalgas-Madonas apkārtnei ar mērogu 1:200000 (1cm=2km), piemēram, izdevniecības „Jāņa sēta” karte „Austrumvidzeme. Ziemeļlatgale”.

 

 1. 4.          KUSTĪBA.

4.1       Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~8 stundas.

4.2       Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus un nofotografēties, kā arī veikt citus organizatora dotos uzdevumus.

 


 1. 5.          ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1       Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2       Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar SIGNĀLS EM TROPHY 2014 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3       Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

5.4       Kustība par koplietošanas ceļiem un apdzīvotām vietām atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem MK not.Nr.571.

5.5       Sods par ātruma pārsniegšanu atbilstoši CSN. ( viens pārkāpums – 50 punkti no rezūltāta, otrs pārkāpums – tiek anulēts rezūltāts).

 

 1. 6.          PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1       Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties un veicot samaksu līdz 17.aprīlim – 70 EUR (Ls 49) no auto, piesakoties un veicot samaksu pēc 17. aprīļa – 80 EUR (Ls 56), piesakoties un veicot samaksu pēc 25.aprīļa pl. 15.00 un pasākuma dienā – 90 EUR (Ls 63)

Pieteikties sacensībām var interneta vietnē trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. . +371  26449449( Mārtiņš), +371 29424541 (Edvīns).

6.2       Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu (rekvizīti zemāk), maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “SIGNĀLS EM TROPHY 2014” organizēšanai.

Rekvizīti:

Biedrība „4×4 Centrs”
Reģ. nr. 40008185318
Adrese: Apguldes iela 23A, Rīga, LV-1004
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV61HABA0551031829178

 

 1. 7.          CITA INFORMĀCIJA.

7.1  Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas „Lāci” apkārtnē (t.i. Vecpiebalgas apkārtnē) esošajos viesu namos, Jumurdā, Ērgļos un Madonas pilsētas viesnīcās, – sīkāka informācija būs pieejama web vietnē www.madona.lv un www.cesis.lv. Sacensību norise vietā „Lāci” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

7.2  Informāciju par dalībnieku vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ 2014. gada nolikumā.

7.3  Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā, www.4x4centrs.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29424541 (Edvīns)

 

 

 

Sacensību direktors:

/Austris Gailītis/

2014. gada. 10. marts  

 

  5 Responses to “1. posms – Signals EM 2014”

 1. Būtu jau tā kā laiks publicēt visu dokumentāciju saistībā ar LČ I posmu.

 2. […] 1. posms – Signals EM 2014 […]

 3. Šogad ATV dubļu ērglis nemaz vairs nebūs?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)