May 162013
 
komisijas_logoMadonas novads,  Liezēres pagasts „Lāci”, Latvija
10.05.2013

Sapulce tiek atklāta 23:15, sapulci vada LAF Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja p.i.  Gabriels Žīgurs, protokolē LAF Trofi reidu komisijas loceklis Mārtiņš Kaļķis.

Mandātu komisija ziņo: no 78 balsīm uz vietas ir pārstāvētas ir 43, līdz ar to sapulce ir lemt spējīga.

Tiek piedāvāta un ievēlēta balsu skaitīšanas komisija:

  • Reinis Žogots
  • Māris Podiņš

Notiek balsojums par balsu skaitīšanas komisiju: 0 pret, 0 atturas, 43 par. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, balsu skaitīšanas komisija uzsāk darbu.

Tiek izsludināta sapulces darba kārtība:

  1. Atskaite par budžetu
  2. Komisijas vadītāja vēlēšanas
  3. Komisijas statūtu papildinātās redakcijas apstiprināšana
  4. Citi jautājumi

Notiek balsojums par sapulces darba kārtību: 0 pret, 0 atturas, 43 par, sapulces darba kārtība ir apstiprināta vienbalsīgi.

Atskaite par budžetu

Gabriels Žīgurs ziņo par komisijas budžeta izpildi 2012. gadā. Iebildumu par budžeta atskaiti nav.

Komisijas vadītāja vēlēšanas

Gabriels Žīgurs ziņo, ka līdzšinējā komisijas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir beidzies. Ir izvirzīta viena kandidatūra uz komisijas vadītāja posteni: komisijas loceklis Indulis Vīdušs.

Sapulces dalībniekiem tiek piedāvāts izvirzīt citas kandidatūras, citi kandidāti sapulcē netiek izvirzīti.

Tiek dots vārds Indulim Vīdušam: ir nepieciešams sistematizēt un organizēt TR kustību, tajā skaitā motivēt dalībniekus korektāk ievērot noteikto kārtību un grafikus un noteikumus. Netiek plānotie lieli pavērsieni, jo pēdējos gados paveiktais ir gana pareizs. Ir nepieciešams strādāt pie formātu tuvināšanas, lai padarītu pāreju no vienas trofi reida klases uz citu iespējamāku. Ir jāturpina uzsāktā TR1 klases padarīšana pēc iespējas tuvākai ielas auto, tādējādi tuvinot TR1 klasi tūrisma klasei un padarot vienkāršāku pāreju no tūrisma uz TR1. Nepieciešams arī risināt iespēju no Dubļu ērgļa kategorijas pāriet uz kādu no sporta kategorijām.

Notiek balsojums par Induli Vīdušu kā komisijas vadītāju: 0 pret, 0 atturas, 43 par, tādējādi  Indulis Vīdušs tiek vienbalsīgi ievēlēts par LAF Trofi reidu komisijas vadītāju.

Indulis Vīdušs piedāvā kandidatūras valdei: Māris Podiņš, Arnis Namajuns, Mārtiņš Kaļķis, Ivars Roze, Krišjānis Vīdušs, Ilze Eglīte. Notiek diskusija par piedāvāto valdes sastāvu, Austris Gailītis norāda, ka ir nepieciešams plašāk pārstāvēt sacensību organizatorus, tāpēc viņš piedāvā savu kandidatūru.

Ņemot vērā faktu, ka līdz šim komisijā darbojas 7 amatpersonas, lai nodrošinātu Austrim Gailītim iespēju strādāt komisijā, Indulis Vīdusšs piedāvā palielināt komisijas locekļu skaitu līdz 8. Notiek balsojums par komisijas locekļu skaitu palielināšanu līdz 8 locekļiem: 1 pret, 4 atturas, 38 par, līdz ar to lēmums ir pieņemts, turpmāk LAF Trofi reidu komisijā ir 8 locekļi.

Notiek balsojums par jaunās LAF Trofi reidu komisijas sastāvu: Indulis Vīdušs, Māris Podiņš, Arnis Namajuns, Mārtiņš Kaļķis, Ivars Roze, Krišjānis Vīdušs, Ilze Eglīte, Austris Gailītis. Pret 0, 1 atturas, 42 par, līdz ar to jaunais komisijas sastāvs ir apstiprināts.

Komisijas statūtu papildinātās redakcijas apstiprināšana

Gabriels Žīgurs ziņo par apstiprināmajiem LAF Trofi reidu komisijas statūtiem, kuri ir bijuši pieejami izskatīšanai interneta vietnē www.trofi.lv. Pašvaldības pārstāvis jautā, vai var arī pašvaldība balsot. Gabriels Žīgurs paskaidro, ka balsot var juridiska persona, kura ir iestājusies LAF, kā arī sapulce var nobalsot par balsstiesību piešķiršanu pašvaldībai atsevišķi.

Notiek balsojums par LAF Trofi reidu komisijas statūtu jauno redakciju: pret 0, atturas 0, 43 par, līdz ar to jaunie statūti ir pieņemti vienbalsīgi.

Citi jautājumi

Vilnis Zeiza rekomendē trases padarīt mazliet vieglākas, lai ar transportu varētu nobraukt līdz galam bez būtiskiem defektiem transportam, īpaši TR1, kurai ir jābūt izteiktāku standarta auto klasei. Gabriels Žīgurs ziņo, ka pie šī jautājuma jau tiek strādāts 2 gadus ar organizatoriem, kā arī darbs šajā jautājumā tiek turpināts. Māris Podiņš komentē: ar TR1 ir radusies situācija, ka ja trase ir vieglāka, tad var būt tā, ka sacensības it kā notiek  12h, bet ir paveicamas pa 6h, līdz ar to lai nodrošināt pilnvērtīgas sacensības atbilstoši to aprakstam, trasei ir jābūt kompensējoši garākai.

Austris Gailītis informē, ka drīz būs iespējamas tikai apļu sacensības, jo ir grūti atrast zemi, kuru saimnieki piekrīt zemes izmantošanai sportam. Priekšlikums – taisīt posmos dažādākus uzdevumus.

Tiek piedāvāts ierobežot maksimālo pārvietošanās ātrumu sporta transporta līdzekļiem līdz 50 km/h. LAF Trofi reidu komisijai tiek uzdots šo jautājumu izskatīt un pieņemt atbilstošu lēmumu.

Sapulce tiek slēgta 23:58

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)