Mar 172013
 

18:00 – 18:15 Sapulces darba kārtības apstiprināšana
18:15 – 19:15 Diskusija par Trofi reida nākotni (sporta un tūrisma blakus pastāvēšana)
19:15 – 20:15 Diskusija par Trofi reidu posmu organizatoru gatavību uzņemt sportistus
20:15 – 20:45 Diskusija par Trofi reidu čempionāta 1. posmu Igaunijā
20:45 – 21:30 Dažādi jautājumi

Sapulcē piedalās: sapulces vadītājs Gabriels Žīgurs, Trofi reidu komisijas locekļi: Arnis Namajuns, Indulis Vīdušs, Māris Podiņš, Mārtiņš Kaļķis, sacensību posmu organizatoru un citu organizāciju pārstāvji: Austris Gailītis, Ivars Roze, Ēvalds Madernieks, Valdis Madernieks, Iveta Kaminska, Agris Jansons, Andris Vanags. Piedalās arī  sportistu – sacensību dalībnieku pārstāvji.

Sapulcē nepiedalās: Trofi reidu komisijas vadītājs Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu komisijas loceklis Alvis Reinšmits.

Sapulce notiek 28.02.2012 Latvijas automobiļu federācijas telpās Rīgā, Brīvības gatvē 224, sapulci 18:00 atklāj sapulces vadītājs Gabriels Žīgurs.

 

Atsevišķi organizatori izsaka vēlmi saņemt finansējumu.

Sapulce vienbalsīgi izsaka pārmetumu LAF TR komisijai: nav publicēti tehniskie noteikumi 2013. gada sezonai. Komisija apsola publicēt. Atbildīgie par jautājuma atrisināšanu: Trofi reidu komisija.

Tiek izteikts pārmetums, ka trofi reidu kustībai nav „lokomotīves” cilvēka, kurš spētu visus vest aiz sevis pareizajā virzienā. No klātesošajiem neviens neizvirza šāda cilvēka kandidatūru. Atbildīgie: TR komisija.

Kvadraciklu klases nākotne: klases braucēju pārstāvis norāda, ka dalībnieku vairākums nevēlas trasi, kura ir pārāk smaga dalībniekam un tehnikai. Vēlams, lai trases laikā kvadracikls nebūtu jānoslīcina vai jāpeldina, lai būtu iespējams sasniegt labu rezultātu bez būtiska tehnikas bojājumu riska. Uzdevums organizatoriem: paredzēt vieglāku, šīm prasībām atbilstošu ATV trasi čempionāta posmos. Atbildīgie par izpildi: visi 2013. gada sezonas čempionāta posmu Rīkotāji, TR komisija.

Sporta attīstība: lielākā daļa sportistu kļūst par Trofi reida sporta klašu dalībniekiem pamēģinot ko līdzīgu, nosacītā tūrisma klasē. Tādēļ čempionāta posmu laikā ir nepieciešams attīstīt tieši tūrismu, kuram ir jānotiek pēc vienotiem principiem visos čempionāta posmos, lai potenciālais dalībnieks var rēķināties ar sagaidāmo. Nepieciešams izstrādāt un ieviest vispārējos tūrisma principus čempionāta posmiem. Tāpat dažādu izklaides/tūrisma braucienu organizatori informēs savu kontaktu loku par sagaidāmo tūrismu čempionāta posmu laikā un aicinās šos pasākumus apmeklēt. Atbildīgie: Trofi reida 2013. gada čempionāta posmu organizatori un TR komisija.

TR1 klases nākotne: TR1 klasei ir jāturpina piezemēta attīstība, samazinot „ieejas slieksni”, automobiļiem tehniski ir jātuvojas vienkāršam 4×4 transporta līdzeklim (tuvinoties ražotāja izpildījumam, bez modifikācijām), lai atvieglotu nodarbošanos ar šo sportu tiem, kas to tikko uzsāk, tehniskās domas lidojumu un attīstību atstājot augstākām klasēm – Open, TR2 un TR3. Atbilstoši ir jāturpina tehnisko noteikumu attīstība ilgtermiņā. Atbildīgie: TR komisija.

Open un TR3 klases nākotne: uz šīm klasēm pārceļas tie sportisti, kas ir sapratuši, ka vēlas attīstīties un nopietnāk nodarboties ar sporta veidu.

Reklāma sacensībās: atsevišķos posmos varētu piesaistīt vairāk reklāmdevēju un sponsoru organizācijas, tomēr darbs ar reklāmdevējiem un sponsoriem nereti ir nepietiekams, mārketinga materiāli tiek atdoti nesakopti u.c. problēmas, pietrūkst personas, kas strādā ar mārketinga materiāliem pirms, sacensību laikā un pēc sacensībām. Sapulce izsaka priekšlikumu izvērtēšanai organizatoriem: organizatoriem ir  nepieciešams sadarboties savā starpā! Ja ir kāds, kas ļoti labi spēj strādāt ar sponsoriem, reklāmdevējiem, tad ir nepieciešams atrast veidu kā šo resursu izmantot. Atbildīgie: Latvijas Trofi reidu 2013. gada čempionāta posmu organizatori.

Sapulce identificē būtisu sadarbības trūkumu starp Latvijas Trofi reidu čempionāta posmu organizatoriem tieši organizatoriskajos jautājumos. Pirmais sadarbības attīstības solis: nākamā posma organizators aktuālā posma skatītāju un tūristu informēšanas nolūkos aktuālā posma organizatoram nodod izplatīšanai nākamā posma informatīvos materiālus, iespēju robežās nodrošinot arī šo materiālu izplatīšanu. Atbildīgie: posmu organizatori.

Atsevišķos posmos pietrūkst informācijas skatītājiem. Nepieciešams izplatīt informāciju skatītājiem. Atbildīgie: Latvijas Trofi reidu 2013. gada čempionāta posmu organizatori.
Notiek diskusija par Trofi reida būtību: Trofi reids Latvijā ir aktīvās atpūtas un brīvā laika sporta veids, Trofi reids šobrīd Latvijā nav profesionālais sports. Tas nozīmē, ka sporta pasākumam ir jābūt ar saprātīgu fizisku un finansiālu slodzi.

Auto eiro pārstāve informē par savu sacensību formātu. Potenciālais sportists pats sapratīs sava sporta likteni, ja to vēlēsies pārcelsies uz augstāku klasi. Labums Auto eiro pasākumos: ar vienu auto piedalīties var vairāk kā viens dalībnieks, brauc secīgi vairāki cilvēki. ATV sava trase, uzņemti enduro. Balvas ir svarīgas. Auto eiro piedāvā informatīvo sadarbību, TR komisija piekrīt sadarboties.

Jautājums par ķiverēm Igaunijā: ar kādām ķiverēm tur var braukt? Un kādi ir riepu izmēri? Vajag aprakstu, nolikumu. TR komisija uzņemas tuvākajā laikā uzzināt informāciju un sagatavot 1. posma LČ nolikumu Igaunijai. Atbildīgie: TR komisija.

Finansējuma sadale: sportisti ir lūguši naudas līdzekļus. LVM un LDZ Cargo grupa ir atvēlējusi dotāciju autosportam Latvijā – aptuveni 4300Ls apmērā uz visu federāciju ar 7 komisijām. TR komisijas lēmums: ja iespējams, tad šo finansējumu sadalīt vienādās daļās pa komisijām un novirzīt autosporta reklāmai un jauniešu iesaistei trofi reidu kustībā.

Indulis Vīdušs informē: veselības sarežģījumu dēļ Krišjānis Vīdušs šogad nevarēs aktīvi piedalīties LAF TR komisijas darbā un sacensību organizēšanā/tiesāšanā. LAF TR komisija apņemas realizēt šos pienākumus, tajā skaitā pilnvērtīgu 2013. gada Trofi reida sezonas čempionāta posmu sekretariāta darbību. Atbildīgie – TR komisija.

Gabriels Žīgurs informē, ka visu kas ir oficiāli publicējams LAF mājas lapā, ir jānosūta LAF Preses dienesta vadītājam Viesturam Saukānam, kurš nepieciešamo informāciju publicēs gan LAF mājas lapā, gan arī lielākajos Latvijas ziņu portālos. Atbildīgais par saziņu ar LAF Preses dienesta vadītāju: Gabriels Žīgurs. Atbildīgie par savlaicīgu informācijas sniegšanu Gabrielam Žīguram: Latvijas Trofi reidu 2013. gada čempionāta posmu organizatori.

Sapulce tiek slēgta 22:00

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)