Dubļu Ērgļa gada nolikums

 

 

Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs

I.Vīdušs

______________________________

2014.gada 10.martā

Saskaņots:

LAF ģenerālsekretāre

L.Medne

_______________________________

2014.gada 10.martā

 

DUBĻU ĒRGĻA TITULA IZCĪŅA 2014

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Trofi-reidu dubļu apļa „Dubļu Ērglis 2014” sacensības ir vairākposmu bezceļa sacīkstes vieglajām apvidus automašīnām un ATV (kvadricikliem) kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1 Šo Nolikumu;
1.1.2 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos dubļu apļa braucējus.
1.3. Dubļu Ērgļa titula izcīņa 2014. gadā notiek četros posmos. Posmu norises laiki:

Posma kārtas numurs Norises laiks Norises vieta, nosaukums Saistītās sacensības

1

26.04.2014 Madona, Signals EM 2014 LRČ 1.posms

2

21.06.2014 Rugāji, Rugāji Trophy 2014 LRČ 2.posms

3

23.08.2014 Virga, Virgas Manevri 2014 LRČ 3.posms

4

13.09.2014 Švencioni, Gladiatoriai 4×4 2014 LRČ 4.posms

Viena posma norises ilgums ir viena diena.

2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1 Dubļu Ērgļa titula izcīņas, koordinēšanu, kā arī atsevišķu posmu organizēšanu vai, ja nepieciešams, citu posma Rīkotāju, izvēlās Latvijas automobiļu federācijas Trofi reidu komisija
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauts slēgts Dubļu aplis ar grūti pārvaramiem šķēršļiem.
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz divi iebraucieni, katrs ar laika normu vismaz 2 stundas automašīnām un 1,5 stundas ATV.

 
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

3.1. Dubļu Ērgļa sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. Dubļu Ērgļa dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3.Dubļu Ērgļa titula gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
4.1. Dubļu Ērgļa titula izcīņā var piedalīties ar jebkādām apvidus automašīnām, to atbilstību startam novērtē sacensību tehniskais komisārs.

4.2. Dubļu Ērgļa titula izcīņā apvidus automašīnas tiek iedalītas divās automašīnu klasēs:

Mazkāju Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru līdz 33’ ieskaitot.

Lielkāju Ērgļi – automašīnas ar riteņu izmēru virs 33’.

4.3. Dubļu Ērgļa titulu izcīna arī ATV kategorijā, titula izcīņā var piedalīties ar pilnpiedziņas kvadriciklu..

4.5. TK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem(solo) un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.

5. VĒRTĒJUMS.

5.1.Sacensībās katrs iebrauciens tiek vērtēts atsevišķi, par iegūto vietu iebraucienā ekipāža saņem punktus apgriezti startējušo dalībnieku skaitam (tas ir,  ja startējušas 10 ekipāžas par pirmo vietu saņem 10 punktus, par otro 9 utt.) Augstāku vietu iebraucienā ieņem ekipāža, kas veikusi vairāk apļus, ja ekipāžas veikušas vienādu skaitu apļu, ieskaitīti tiek tikai laika normā pilnie veiktie apļi. Augstāku vietu ieņem ekipāža, kas patērējusi mazāk laika. Lai saņemtu punktus par iebraucienu,  jāveic vismaz viens pilns aplis. Sacensībās augstāku vietu ieņem ekipāža, kas ieguvusi vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kas augstāku vietu ieņēmusi otrajā iebraucienā.

5.2. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido piecu labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī tad nav iespējams noteikt labāko, tad augstāku vietu ieņem ekipāža, kas ieguvusi augstāku vietu pēdējā posmā, kurā piedalījušās abas ekipāžas..
5.3. Dubļu Ērgļa titula izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar LTČ gada nolikuma Pielikumu Nr.1.
5.4. Ēkipāža nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā), ja nav noteikts citādi jāstartē abos iebraucienos.

6.  IDENTIFIKĀCIJA.
6.1. Startējot Dubļu Ērgļa titula izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru.

7.  BALVU FONDS.
7.1 Rīkotājs katrā Titula izcīņas posmā apbalvo labāko startējušo ekipāžu katrā kategorijā (Auto lieli, auto mazi, ATV)

7.2. Katrā Titula izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Titula izcīņas gada kopvērtējumā, Latvijas automobiļu federācijas Trofi-reidu komisija un kausa posmu organizatori apbalvo trīs labākās ekipāžas katrā kategorijā
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.
8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.

9.  PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.
9.2. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.3. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10.  INFORMĀCIJA.
10.1. Papildus informāciju par Titula izcīņas norisi var iegūt pa tālr:
29545328  Indulis Vīdušs
10.2. Informācija internātā: www.trofi.lv, www.laf.lv.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)