Apr 072014
 

Lai saņemtu informāciju par:

1) licenču iegūšanu

2) pieteikumi sportista licences iegūšanai

3) pieteikumi dzīvības apdrošināšanai

jāsūta Trofi reidu komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam Gabrielam Žīguram :  gabriels4x4@gmail.com

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)