Nov 122012
 

PDF – [gview file=”http://www.trofi.lv/wp-content/uploads/2012/11/Note.pdf”]

Märgukiri 10.11.2012
Eri tähelepanu all tehnilises komisjonis on käesoleval aastal turvavarustus, täpsemalt kiivrid vt.
juhendi punkt 5.8 ja TR-1 klassi autode vastavus tehnilistele reeglitele, stanged ja rehvid, vt. Eesti
tehniliste reeglite punktid 6.5 ja 6.8. NEZ sarja sõitjatel NEZ tehniliste reeglite punktid 6.6 ja 6.9.1.
5.8. Kõikides võistlusklassides ja kõikidel võistkonna liikmetel on kohustuslik, trassil sõites,
kasutada auto- või motokiivrit. Muud kiivrid ( alpinismi, raftingu, jalgratta jne. ) pole lubatud
Eesti tehniliste reeglite väljavõte
6.5 Rattad ja rehvid
Kasutada tohib ainult Eesti Vabariigi seadusandlusega vastava kategooria sõidukile lubatud õhkrehve, mis
omavad vastavat E või DOT ja muud nõutavat märgistust. Maksimaalselt lubatud ratta läbimõõt on 820 mm ja
laius 292 mm. Rehvide mustri lõikamine on keelatud.
Rehvi läbimõõdu ja laiuse kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 1,5 atm juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis
läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel, kaasarvatud varurattal(-ratastel).
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või tiivalaiendiga.
Libisemisvastaste vahenditena võib seaduses fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise
nõudeid täpsustatakse võistlusjuhendiga. Kettide ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.
Veljed peavad olema seeriaviisiliselt toodetud. Rehvilukud on keelatud.
6.8 Kere ja raam
Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Kaitserauad peavad olema originaalsed või nende mõõdud, kuju ja tugevus peavad vastama originaalile.
Lubatud on ainult vintsi paigaldamiseks vajalike väljalõigete tegemine. Antud mudeliseeria jaoks toodetud,
kohaliku maa seadusandlusele vastava lisakaitseraua ( -raudade ) kasutamine on lubatud.
NEZ reeglite väljavõte
6.6 Колеса (колесные диски) и шины
Допускается установка колес диаметром не более 820 мм при 2,0 атм , в качестве шин не могут
быть использованы шины от с/х техники, дорожных, специальных машин. Нарезка протектора
запрещена. Ширина протектора ограничена нормами, установленными заводами-
изготовителями для данного модельного ряда +25 мм (или 1 дюйм). Диски должны быть
заводского изготовления. Диски, предусматривающие фиксацию боковых шин, запрещены.
6.9.1. Внешний вид:
Бампер и дополнительные защитные устройства:
“Редакция 2004 г.” Оригинальный. При установки лебедки допускается вырез бампера в
пределах габаритов лебедки.
Võistluste direktor Tehnokomisjoni esimees
Oliver Šults Peeter Eltmaa

 

Внимание 10.11.2012
Особое внимание в этом году на техосмотре безопасност участников, шлемы; смотрите п. 5.8
регламента и соответствии класса TR-1 с техническими правилами, бампера и шины; смотрите
п. 6.5 и 6.8 технические требования к подготовленным внедорожным автомобилям группа TR-
1 Эстония и п. 6.6, 6.9.1 технические требования к подготовленным внедорожным
автомобилям группа TR-1 NEZ.
5.8. Во всех классах соревнований и для всех членов команды обязательно использование
авто- или мотошлема во время езды на трассе. Шлемы других вид спорта (альпинизм,
рафтинг, велоспорт итд. ) не разрешается.
Выписка из технических требования Эстоний.
6.5 Колеса и шины
Максимально допустимый диаметр колес 820 мм и ширина 292 мм при 1,5 атм.
6.8 Кузов и рама
Бампер и дополнительные защитные устройства:
Бамперы должны быть оригинальными или их размеры, форма и прочность в соответствии с оригиналом.
При установки лебедки допускается вырез бампера в пределах габаритов лебедки.
Выписка из технических требования NEZ.
6.6 Колеса (колесные диски) и шины
Допускается установка колес диаметром не более 820 мм при 2,0 атм , в качестве шин не могут
быть использованы шины от с/х техники, дорожных, специальных машин. Нарезка протектора
запрещена. Ширина протектора ограничена нормами, установленными заводами-
изготовителями для данного модельного ряда +25 мм (или 1 дюйм). Диски должны быть
заводского изготовления. Диски, предусматривающие фиксацию боковых шин, запрещены.
6.9.1. Внешний вид:
Бампер и дополнительные защитные устройства:
“Редакция 2004 г.” Оригинальный. При установки лебедки допускается вырез бампера в
пределах габаритов лебедки.
Директор соревнований (главный организатор) Оливер Шульц
Председатель технической комиссии Пеэтер Эльтмаа

 

Note 10.11.2012
Special attention in the technical inspection this year has safety equipment, helmets, see more
competition rules paragraph 5.8 and TR-1 class cars in compliance with the technical regulations,
bumpers and tires, see Estonian technical rules of section 6.5 and 6.8. NEZ series of technical rules of
paragraphs 6.6 and 6.9.1.
5.8. In all competition categories, all team members must wear a car or motorcycle helmet while
driving on the race course. Other helmets (mountaineering, rafting, cycling, etc.) are not permitted.
Extract technical rules of Estonia
6.5 Wheels and tires
It is allowed to use wheels diameter not more than 820 mm and width not more than 292 mm, measured at 1,5
atm.
6.8 Exterior
Bumper and other additional protecting elements
Bumpers must be original or their dimensions, shape, and strength to meet the original. It is allowed to make a
cut out if adding a winch, but not bigger than winch dimensions.
Extract technical rules of NEZ
6.6 Wheels and tires.
It is allowed to use wheels not more than 820 mm, measured at 2,0 atm., it is prohibited to use
wheels from special cars, agricultural machines, and special road technique units. It is forbidden to
cut in protector. Protectors wide is limited by standard, stated by factory- producer for concrete
model series +25mm (or 1 inch). Discs must be factory produced. Discs planed for side tire fixing are
forbidden.
6.9.1. Exterior:
Bumper and other additional protecting elements:
Original. It is allowed to make a cut out if adding a winch, but not bigger than winch dimensions.
Director of Competition (main organizer) Oliver Šults
Head of Technical Committee Peeter Eltmaa

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)