Dec 082011
 

Ņemot vērā, ka 03.12.sasauktā kārtējā Trofi reidu komisijas biedru pilnsapulce nebija lemttiesīga saskaņā ar Latvijas automobiļu federācijas Struktūrvienības nolikuma punktu 5.1., tad saskaņā ar struktūrvienības nolikuma punktu

5.2. Ja Biedru Sapulce nav lemttiesīga saskaņā ar šī Nolikuma 5.1. punktu, Padome, ne vēlāk, kā pēc trīs nedēļām no jauna sasauc atkārtotu Biedru Sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtoti sasauktā Biedru Sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedru Sapulcē piedalās vismaz SK divi biedri.

Tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce 13. decembri , 19:00, Latvijas automobiļu federācijas telpas, Brīvības gatvē 224, k-5.

Reģistrācija 18:50 – 19:10

Atkārtotās pilnsapulces dienas kārtība:

1. 2011 gada sezonas atskaite un vīzija nākamajām sezonām.

2. Izmaiņas vienreizējo licenču izsniegšanas kārtībā.

3. Latvijas Trofi reidu čempionāta posmu skaits 2012. gada sezonai

4. Dažādi

 

 

  One Response to “Atkārtota biedru sapulce”

  1. Cik posmi 2012. gadā būs? Un kad tie būs?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)