Nov 072011
 

Aptaujas anketa par sacensībām: www.connect.ee/uuring/248504702/

RESULTS: Kukepea 2011 tulemus

Kopvērtējums: EAL Eesti 4X4 Off-Road

 

KUKEPEA 2011

Sacensības norisināsies  no  28.10 – 29.10. 2011 Lääne-Virumaa teritorijā, Rägavere pagastā.

Bāze atrodas Mõedaku ATV trases terotorijā, pēc koordinātēm (59:20:00, 26:33:24).

Sacensību programma:

Reģistrācijas sākums 30.09.2011 internetvietnē: http://www.autosport.ee/4x4reg/?lang_id=2&

26.10.2011 plkst. 23:59 tiks slēgta reģistrācija internetvietnē.

28.10.2011

09:00 – 12:00, Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija

12:30 Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce

14:00 Pirmās ekipāžas starts uz 1. posmu.

29/10/2011

10:00 Pēdējā posma starts.

13:00 Sacensību neoficiālo rezultātu paziņošana

14:00 Sacensību oficiālo rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana

Sacensības norisināsies piecās dažādās kategorijās: ATV, TR-1, TR-2, TR-3 и OPEN.

Sacensības sadalītas sešos posmos, no kuriem divi notiks apļveida slēgtās trasēs (Kehala un Mõedaku) un četras orientēšanās zonas.

Nakšņošanas vieta:

Sporta bāze Mõedaku:

Mõedaku

Rägavere

46708 Lääne-Virumaa (59:19:40, 26:34:43)

GSM +372 53856226

e-pasta adrese: moedaku@ragaverevv.ee

Skatītājiem ieeja bez maksas, pēc sacensību sākuma skatītājiem iespējams saņemt kartes, ar  interesantāko šķēšļu apskates vietām.

Kehala – divu trasu apļa starts 28.10, no 14.00.

Mõedaku apļa starts 29.10, no 10.00

Sacensību direktors – Tormi Tamm (Ozols Vētra) +372 5179866

KUKEPEA 2011

состоится с 28 по 29 октябрья 2011 года на территории Lääne-Virumaa, волости Rägavere.

База находится в Mõedaku ATV трек (59:20:00, 26:33:24).

Программа соревнования:

30.09.2011 начало регистрации в http://www.autosport.ee/4x4reg/?lang_id=2&

26.10.2011 в 23:59 закрывается регистрация интернете

28.10.2011

09:00 – 12:00, регистрация участников, техническая комиссия

12:30 открытие соревнования, брифинг с участниками

14:00 старт первой СУ.

29/10/2011

10:00 старт последний СУ

13:00 публикация предварительных результатов соревнования

14:00 публикация окончательных итогов соревнования и награждение победителей соревнования.

Соревнование будет проходить в пяти спортивных классах: ATV, TR-1, TR-2, TR-3 и OPEN.

Соревнования состоит из шести СУ, из которых два являются на круговой трассе, (Kehala ja Mõedaku) и четыре ориентирования.

НОЧЛЕГ:

Mõedaku спортивная база:

Mõedaku

Rägavere

46708 Lääne-Virumaa (59:19:40, 26:34:43)

Мобильный +372 53856226

электронная почта: moedaku@ragaverevv.ee

Зрители являются бесплатными в течение всего мероприятия, после начала гонки может получить в центре соревновании карты для зрителей.

Kehala двухпутных круг стартует 28 октября, начиная с 14.00.

Mõedaku круг стартует 29 октября, начиная с 10.00

ведущий менеджер – Tormi Tamm (Дуб Буря) +372 5179866

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)