Aug 162011
 

Registration forms: sport, ATV, ERGLIS, tur

Nolikums: GOEXPEDITION TROPHY 2011

Participants List: atjaunots 08.09.2011 22:30

Svarīgākās vietas GO Expedition dalībniekiem un skatītājiem – karte -(informācija tiks papildināta)

Biļetens Nr1 – goexpedition_buletin1

 

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

5. posma sacensību


“GOEXPEDITION TROPHY 2011 ”

Papildus Nolikums

SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI UN APELĀCIJA

8. CITA  INFORMĀCIJA

 

 1. 1. PROGRAMMA.

1.1.      Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta (turpmāk – sacensības) izcīņas 2. posms “GOEXPEDITION TROPHY 2011” notiek 2011. gada 10.-11. septembrī Latvijā, Madonas novada,Sarkaņu pagastā. Sportistiem un to pavadošiem auto iebraukšana un izbraukšana bāzes vietā tikai caur šo punktu N 56’54,410 E 26’13,868 ,saņemot registrācijas vietā caurlaides gan auto gan cilvēkiem. Bāzes vieta atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876. Reģistrācīja un tehniskā komisija Madonā „Rito-R” mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N 56’51,672 E 26’13,579.

Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz tehniskās komisijas vietu mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N 56’51,672 E 26’13,579  kur veic sporta automašīnu izkraušanu.

1.2.      Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis “GOEXPEDITION DUBĻU APLIS 2011” – skatīt pielikumu Nr.1.

1.3.      Paralēli Sacensību posmam notiek apvidus auto Tūrisma kausa sacensības “GOEXPEDITION TROPHY 2011 TŪRISMA KAUSS” – skatīt pielikumu Nr.2.

 

Sestdiena, 10. Septembris:

(ieskaites grupas TR1, OPEN) dalībnieku reģistrācija

no 8:00 līdz 9:00

no 8:00 līdz 9:30 – tehniskā komisija

(ieskaites grupas ATV ,TR2 un TR3) dalībnieku reģistrācija

no 9:30 līdz 10:30

no 9:30 līdz 11:00 tehniskā komisija,

Ārvalstu dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija no 9:00 līdz 11:00 .

.

Pl.11.00 -12.00  “GOEXPEDITION DUBĻU APLIS 2011” ieskaites ,ATV , Dubļu Ērgļa dalībnieku  un traktoru ieskaites tehnikas vienībām    jābūt novietotiem pirmstarta zonā

Pl. 12:00  – Pirmās ekipāžas starts  Madonā Saieta laukumā.

 

“GOEXPEDITION TROPHY 2011” SPORTA IESKAITES TR-1, TR-2 ,TR-3 un Open ekipāžām reģistrējoties ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), par kuru ekipāža nes pilnu materiālo atbildību.

pl. 11:00 – 13:00 TR-1, TR-2 ,TR-3 un Open dalībnieku automobīļiem no jābūt novietotiem pirmstarta zonā

Pl. 12:30 –  Dalībnieku sapulce Madonas pašvaldības foajē.

Pl. 13:00  – Pirmās ekipāžas starts  Madonā Saieta laukumā

 

Pl. 21:00 – Pirmās ekipāžas finišs.

 

PARĀDES UN STARTA VIETA   koordinātes:N56 51,243 E 26 13,265

Svētdiena, 11. septembris.

Pl. 7:00 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā, atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876, kā arī internetvietnē: www.trofi.lv.

Pl. 8:00  – Starts pirmajai ekipāžai.

Pl. 16:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 17:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

Pl. 18:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4sport.lv.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana un izloze atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” ,uz apbalvošanu obligāti jāierodās ar saviem sporta automobīļiem.

 

1.4.      Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2011. gada nolikumu un šo papildnolikumu.

 

 1. 2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “Rekuss Racing Team”, vienotais reģ. Nr.40008125018, Avotu iela 25-18, Rīga, LV-1011, GSM. +371 29174981, +371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv.

ü  Pasākuma direktors – Jānis Vogins, GSM +371 26117106

ü  Sporta komisārs – Gabriels Žīgurs, Lic. Nr. 005

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba, Lic. Nr.

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš, Lic. Nr.

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, Lic. Nr.     GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs,

ü  Medicīnas nodrošinājums–Everita Kalniņa,GSM+371 26158010

 1. 3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1.      Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā (cena10Ls/15Eur). Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2.      Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:

ü  “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

ü  “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

ü  “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

ü  “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;

ü  “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

ü  “KOMANDU IESKAITE” – apvienojušās divas ekipāžas ar vienādu komandas nosaukumu, neatkarīgi no ieskaites grupas.

3.3.      Ekipējums

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, klēpjdators (ieteicams).

 

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem.

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta gada nolikuma punkts Nr. 15.2.

Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā visos PS. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftingam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

3.4.      Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

 

3.5.      Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:

ü   Dokumentācijā;

ü  Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 

 1. 4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 20 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

 1. 5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

5.1.      Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2.      Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2011. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 

 1. 6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1.      Ziedojums TR1, TR2, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 24. augustam – ar LAF vai citu valstu ASN izdotām licencēm Ls 70 (100 EUR), bez licences Ls 80 (115 EUR) no auto, pēc 24. augusta – Ls 80 (115 EUR), pasākuma dienā – Ls 90 (130 EUR).

6.2.      ATV (kvadricikliem) piesakoties līdz 24. augustam, – Ls 20 (25 EUR) no vienas vienības, pēc 24. augusta – Ls 25 (30 EUR), pasākuma dienā – Ls 30 (40 EUR).

 

 

6.3.      Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “GOEXPEDITION TROPHY 2011” ” organizatoram – Jānim Voginam Pk 111074-11701 , uz kontu LV26 PARX 0007857010001 , kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

6.4.      Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.

6.5.      Pieteikties pasākumam var, nosūtot dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un  kvadriciklistiem uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992 (Krišjānis).

6.6.      Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 26117106 (Jānis).

 

 1. 7. PROTESTI UN APELĀCIJA.

Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2011. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa Ls 60.

 

 1. 8. CITA  INFORMĀCIJA.

8.1.      Sīkāka informācija būs pieejama web vietnēs www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

8.2.      Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.

8.3.      Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju un morālo atbalstu par šo pasākumu var iegūt zvanot pa tālr. +371 26117106 (Jānis)

 

 

Sacensību direktors:

 

/Jānis Vogins/

 

2011. gada. 17.augusts

 

Pielikums Nr.2

Apvidus automašīnu cīņas aplis

“GOEXPEDITION DUBĻU APLIS 2011”

nolikums un norise

ü  Obligāta aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem!!! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta!!! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!!!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü  Ieteicams izmantot oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai.

ü  Obligāti jālieto strope apkārt kokam, kad notiek vinčošanās.

8.4.      Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “Bobika” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “GOEXPEDITION DUBĻU APLIS 2011” , kurš notiek 2011. gada 10-11.septembrī  Latvijā, Madonas novada,Sarkaņu pagastā. Sportistiem un to pavadošiem auto iebraukšana un izbraukšana bāzes vietā tikai caur šo punktu N 56’54,410 E 26’13,868 ,saņemot registrācījas vietā caurlaides gan auto gan cilvēkiem. Bāzes vieta atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876. Reģistrācīja un tehniskā komisija Madonā „Rito-R” mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N 56’51,672 E 26’13,579.

 1. Dubļu ērglī piedalās jebkādas 4×4 automašīnas, kuras ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās divās kategorijās – “Mazais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs līdz 33 collām, “Lielais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs virs 33 collām.
 2. Trase: pārveidots, pilnībā slēgts trofi-reidu aplis. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu, šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi.
 3. Plāns:

 

Sestdiena 10. septembris

Pl: 6:00-7:30 – reģistrācija un tehniskā komisija

Pl 12:30 – 14:30 Pirmais brauciens ATV –2 h.

Pl 14:30 – 16:30 Pirmais brauciens AUTO –2 h.

Pl 16:30 – 17:00 brauciens ATV sievietēm –0,5 h.

Pl 17:00 – 18:00 brauciens TRAKTORI –1 h.

Pl 18:00 – 20:00 Otrais brauciens ATV–2 h.

Pl 20:00 – 22:00  Otrais brauciens AUTO–2 h.

 

 

 

 

Pl. 21:30 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

Pl. 22:30 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4sport.lv.

Pl. 23:00  – Uzvarētāju apbalvošana un izloze atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” .

 

 1. Pieteikuma anketas Dubļu ērglis līdz 24.septembrim jāiesniedz elektroniski uz e-pastu trofi@trofi.lv.
 2. Informācija par sacensībām pa tālr. +371 26117106 (Jānis).
 3. Ziedojums organizatoram – Ls 25 no auto, Ls 10 no ATV.

 

 

Pasākuma organizators:

/Jānis Vogins/

 

 

2011. gada 17.augusts

 

Pielikums Nr.3

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA

5. POSMA SACENSĪBU “ GOEXPEDITION TROPHY 2011”

NOLIKUMS

 1. 1. PROGRAMMA.

1.1  ”GOEXPEDITION TROPHY 2011” (turpmāk – sacensības) notiek 2011. gada 10. Septembrī Madonas novada teritorijā. Tūristu auto iebraukšana un izbraukšana bāzes vietā tikai caur šo punktu N 56’54,410 E 26’13,868 ,saņemot registrācījas vietā caurlaides gan auto gan cilvēkiem. Bāzes vieta  atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

 

Sestdiena, 7. maijs.
Pl. 09:00 -10:30  – Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija.

Madonā Saieta laukumā koordinātes:N56 51,243 E 26 13,265

Pl. 10:30 – 11:30 – Auto novietošana parādes laukumā.

Pl. 10:45 – Dalībnieku sapulce.

 

Pl. 11:30 – Starts Madonā Saieta laukuma.

Pl. 22:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 22:30 – Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.

Pl. 23:00 – Uzvarētāju apbalvošana un izloze atpūtas kompleksā „Rēķu kalns”.

 

1.2   Sacensības notiek saskaņā ar “ GOEXPEDITION TROPHY 2011” nolikumu.

 

 1. 2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “Rekuss Racing Team”, vienotais reģ. Nr. 40008125018, Avotu iela 25-18, Rīga, LV-1011, GSM +371 29174981, +371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv

ü  Pasākuma direktors – Austris Gailītis, GSM +371 26117106

ü  Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs

ü  Medicīnas nodrošinājums – Everita Kalniņa,GSM+371 26158010

 

 

 

 

 1. 3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1         Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2        Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi.

3.3        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).

3.4        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti). Automašīnas dalās divās kategorijās Standarta un Sagatavotie. Standarta – automašīnas ar nelieliem uzlabojumiem, drīkst būt viena no sekojošām lietām – vinča, dubļu riepas (MT), virsbūves lifts (piemērs – ja automašīnai ir tikai vinča un nav citu uzlabojumu, tad auto ir Standarta klasē). Sagatavotā – automašīna ar vairāk kā vienu uzlabojumu – dubļu riepas, vinča, virsbūves lifts. (piemērs – ja auto ir vinča un virsbūves lifts, tad auto ir Sagatavotā klasē). ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.

3.5  Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, portatīvais dators (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamās troses vai striķi un Alūksnes rajona kartes.

 1. 4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~11 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

 1. 5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1        Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2        Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar STIGA TROPHY 2011 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3        Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

 1. 6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1        Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 24. augustam – Ls 45 no auto, pēc 24. augusta – Ls 55, pasākuma dienā – Ls 60.

6.2        Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992.

6.3  Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums  “GOEXPEDITION TROPHY 2011” organizatoram – Jānim Voginam Pk 111074-11701 , uz kontu LV26 PARX 0007857010001 , kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

 

 1. 7. CITA INFORMĀCIJA.

7.1  Pasākuma dalībnieku nakšņošana iespējama atpūtas kompleksā „Rēķu kalns” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

Sīkāka informācija būs pieejama www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Atpūtas bāzē  atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4sport.lv un www.trofi.lv .

Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 26117106 (Jānis).

 

Sacensību direktors:

 

/Jānis Vogins/

2011. gada. 17.augusts

 

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

5. posma sacensību

“GO EXPEDITION TROPHY 2011”

Papildus Nolikuma

 

BIĻETENS Nr.1

2011.gada 26.augusts

Rīga

Tiek izmainīts

 1. Programma

1.1  Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta (turpmāk – sacensības) izcīņas 5. posms “GOEXPEDITION TROPHY 2011” notiek 2011. gada 10.-11. septembrī Latvijā

 

Pielikums Nr.1

Apvidus automašīnu cīņas aplis

“GO EXPEDITION DUBĻU APLIS 2011”

NOLIKUMS UN NORISE

3. Plāns:

Sestdiena 10. septembris

Pl: 8:00 – 10:00 dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija Madonā „Rito-R” mehāniskajās darbnīcās, koordinātes N56’51,672 E26’13,579

 

Tiek papildināts:

Ņemot vērā, ka pēdējais iebrauciens notiks tumšajā diennakts laikā pašu un citu braucēju drošībai ieteicams aprīkot auto ar gaismām.

Svētdiena, 11. Septembris

Šīsdienas brauciens tiek vērtēts un apbalvots atsevišķi un netiks vērtēts gada titula izcīņas kopvērtējumā.

Pl 10:30 – 14:30 Brauciens AUTO –4 h.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana kopā ar sportistiem ,uz apbalvošanu obligati jāierodās ar auto.

Tiek izmainīts:

Pielikums Nr.2

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA

5. POSMA SACENSĪBU “GOEXPEDITION TROPHY 2011”

NOLIKUMS

 

 1. 2. ORGANIZĀCIJA.

Pasākuma direktors – Jānis Vogins, GSM +371 26117106

 

Tiek papildināts:

3.5 Ekipējums

Madonas rajona kartes

Sacensību direktors:                                                                                                /J.Vogins/

 

  14 Responses to “GO Expedition Trophy 2011”

 1. Varu iepriecināt kad šogad aplis tiks modernizēts tā, lai samazinātos vidējais lidojuma ātrums aplī,Kā arī ir skaidrs tas ,kad TR-3 aplī būs jāstartē ar ūdens necaurlaidīgām ūziņām ,lai nesaslapinātos apenes;)

 2. Kamēr nav ielikts papildus info Dubļu Ērgļa nolikumā ,izstāstīšu kad Dubļu Ērgļiem arī Svētdien ,kā jau solīju tad tā pat kā pagājušajā gadā otrā dienā notiks orjentēšanās sacensības ,pa TR-1 Sestdienas Oz trasi.Šī sacensība notiks un tiks vērtēta atsevišķi no sestdienas apļa.

 3. Labdien, vēlos startēt Tūristos.
  Vai gadījumā nav kļūda ar koordinātēm. Pēc tiem nevaru atrast ne Madonu, ne Rēku kalnu.

 4. Kas notiek, kāpēc reģistrēšanāsdubļu ērglim ir tik agra – 6 -7.30 bet brauciens ir tikai 14,30 pēspustdienā?????!! Tad otrais brauciens būs pa tumsu!

 5. Par cik pēdējais brauciens sanāks pa tumsu pašu un citu brauceju drošībai iesaku aprīkot auto ar gaismām.

 6. A kādi posmi sagaida sportistus, cik daudz to būs?

 7. un kur ir pieteikušos dalībnieku lists?

 8. Par dalībnieku sarakstu jautājumiņš sūd…. pie Kriša.
  Sportistiem TR-3 un Open Sporta ATV 1. OZ-Smeceres sils kaut kas līdzīgs kā pagājušā gadā,2 IŪ kurš fiksāk uzmauks un nolaidīsies lejā no kalniņa,3. leģenda uz Rēķu kalnu,4 priekš pilnas laimes un pilnām ūzām ,lai atdzesētu riekstus Bebru apļa mazais OZ pa slapjo.TR-1 OZ Rēķu kalna apkaimē. Svētdien Sportistiem modernizētais aplis.

 9. Ja pareizi saprotu tad Bebru aplis varētu būt labs! Žēl tikai ka es skatītājos. bet gan jau nākamgad izbaudīšu šos priekus 😀

 10. Bebra OZ būs pa skaisto,rīt sakšu badīt Smeceres siliņa OZ punktus,mēgināšu iemest kādu fotku no frontes līnījas 😉

 11. Ja sanāk tik uz vienu dienu izrauties,kurā būs vairāk ko redzēt?

 12. Kā skatītājam, kurā dienā un vietā man būs vairāk ko redzēt? Pētīju sarakstu, samudrijos…

 13. Sestdien pa apli ņemsies dubļu Ērgļi, kā arī būs redzami traktori un dāmas uz ATV, tā kā bez lielas kāju mērcēšanas daudz mašīnu Rēķu kalnā, kā arī varēs mēģināt noķert bebra plītī skrienošos sportistus.

  Savukārt Svētdienā visi sportisti vienkopus dubļu aplītī, bez brišanas mežā.

  Kur vairāk un labāk, nemāku teikt, jo vienam māte, citam meita un tad vēl kaut kas par kleitu ar bija.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)