TŪRISMA KAUSA GADA NOLIKUMS 2014

 
Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs

I.Vīdušs

_______________________________

2014.gada 10.martā

Saskaņots:

LAF ģenerālsekretāre

L.Medne

_________________________________

2014.gada 10.martā

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA

KAUSA IZCĪŅAS 2014. gada NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Latvijas Trofi-reidu „TŪRISMA Kausa izcīņa (turpmāk tekstā –TK) ir vairākposmu tūrisma sacensības vieglajām apvidus automašīnām, kas norisinās saskaņā ar:
1.1.1    Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);
1.1.2 Šo Nolikumu;
1.1.3 Konkrēto sacensību Nolikumiem un to Papildinājumiem.
1.2. Kausa izcīņas mērķi: popularizēt bez ceļa braukšanu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus.
1.3. TK izcīņa 2014. gadā notiek piecos posmos. Posmu norises laiki:

Posma kārtas numurs Norises laiks Norises vieta, nosaukums Saistītās sacensības
1 25-27.04.2014 Madona, Signals EM 2014 LRČ 1.posms.
2 21-22.06.2014 Rugāji, Rugāji Trophy LRČ 2.posms.
3 22-24.08.2014 Virga, Virgas Manevri 2014 LRČ 3.posms.
4 12-14.09.2014 Švencioni, Gladiatoriai 4×4 2014 LRČ 4.posms.
5 21-23. 11.2014 Sirgala, A.Sults Memorial 2014 LRČ 5.posms.

Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz divām dienām.

2.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.
2.1 TK vadību, koordinēšanu, kā arī atsevišķu posmu organizēšanu vai, ja nepieciešams, citu posma Rīkotāju, izvēlās Latvijas automobiļu federācijas Trofi reidu komisija
2.2. Katra posma trasē tiek iekļauti posmi bez ceļa, grūti pārvarami ceļu posmi, piemēram, dubļi, sen nelietoti ceļi kā arī  dažādi ievērojami kultūrvēsturiski un dabas objekti.
2.3. Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Speciālo posmu (SP) veikšanu. Katra posma Nolikumā Rīkotājam jāsniedz īss maršruta apraksts un vērtēšanas pamatprincipi.
2.4. Distances (pārbraucieni un Speciālie posmi) veikšana notiek tūrisma režīmā, t.i. bez dzīvībai un veselībai bīstamiem ātrumiem un šķēršļiem
 
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

3.1. TK var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. TK dalībnieku Ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā.
3.3. TK 2014. gada izcīņā piedalās individuālas ekipāžas.

4. DALĪBNIEKU AUTOMAŠĪNAS.
4.1. TK izcīņā var piedalīties ar apvidus automašīnām, kurām jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem,
4.2. TK izcīņas sacensībās Rīkotājs var atļaut startēt arī ar motocikliem un smagajām apvidus automašīnām atsevišķās ieskaites grupās bez gada kopvērtējuma punktiem.
.

5. VĒRTĒJUMS.
5.1. Gada kopvērtējumu ekipāžām veido četru posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst ekipāža, kura ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī šie rādītāji vienādi, tad augstāku vietu ieņem ekipāža kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā kur piedalījušās ekipāžas.
5.2. TK izcīņas gada kopvērtējumā katra ekipāža punktus saņem saskaņā ar LTČ gada nolikuma Pielikumu Nr.1.
5.3. Vienāda punktu skaita gadījumā TK izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus papildus sacensību rezultātus.
5.4. Komanda nesaņem punktus kopvērtējumam, ja veikusi mazāk par pusi distances (puse distances tiek noteikta sacensību papildnolikumā).
5.5. Rīkotājs var paredzēt koeficentu rezultātu aprēķināšanai kādā no etapa posmiem (piem. PS2- Triāls k=0.5).
5.6. Sodi par dažādiem pārkāpumiem saskaņā ar 2014. gada Trofi-reidu Tūrisma kausa pielikumu Nr.3

6.  IDENTIFIKĀCIJA.
6.1. Startējot TK izcīņā, ekipāžām sacensību organizatori izsniedz starta numuru.

7.  BALVU FONDS.
7.1 Rīkotājs katrā Kausa izcīņas posmā apbalvo trīs labākās startējušās ekipāžas

7.2. Katrā Kausa izcīņas posmā Rīkotājs var apbalvot labākos braucējus motociklu un smago automašīnu klasē.
7.3. Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, Latvijas automobiļu federācijas Trofi-reidu komisija un kausa posmu organizatori apbalvo trīs labākās ekipāžas.
7.4. Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

8. REKLĀMA.
8.1. Dalībniekam ir jāizvieto uz sava auto Rīkotāja paredzētā reklāma.
8.2. Par atteikšanos izvietot uz automobiļa Rīkotāja paredzētās reklāmas var tik noteiktas soda sankcijas.

9.  PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.
9.1. Katra Kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas kārtību nosaka konkrētā posma Nolikums.

9.2. Lai piedalītos tūrisma kausa izcīņas sacensībās jāveic vienreizējs ziedojums Trofi reidu komisijai 5 LVL apmērā.
9.3. Kausa izcīņas posma maksimālais ziedojuma apjoms vienai ekipāžai ir 70.00 EUR (savlaicīgi veicot pieteikšanos).
9.4. Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.
9.5. Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos sacensību dienā.

10.  INFORMĀCIJA.
10.1. Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr:
Indulis Vīdušs 29545328
10.2. Informācija internātā: www.trofi.lv, www.laf.lv

 

  13 Responses to “TŪRISMA KAUSA GADA NOLIKUMS 2014”

 1. Punkts 4.3 nozīmē nepatikšanas un pārpratumus jau saknē – gan no dalībnieku, gan organizatoru viedokļa. Jo vārdi “var tikt dalīti” nozīmē bardaku gan automašīnas izvēlē, gan trases veidošanā, gan gada kopvērtējumā.

 2. Kā notiek punkta 9.2 izpilde?

 3. Riteņu izmēram TK ir ierobežojumi?

 4. Ja nemaldos, TK riteņi netiek mērīti.

 5. Pielikums Nr.2
  LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
  1. POSMA SACENSĪBU
  “SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014”
  NOLIKUMS

  3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
  3.2 Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi. Maksimālais riteņu izmērs (riepas ārējais diametrs): 820 mm.

  Speciāl priekš piedalīšanās Tūrisma kausā mazākus riteņus nepirkšu, lai arī ikdienā un uz tehnisko apskati braucu ar lielākiem par 820mm.

 6. Es esmu tikai par ierobezojumiem TUR klasee, bet kas tas ir par fakin izmeeru 820mm, nodilushas 33nieces? 😉

 7. Es arī par to,bet šajā gadā tas nav izdarāms, tas darbiņš nākošajam gadam.Sakarā ar to kad gada nolikums publicēts un tur nav riteņu izmērs ierobežots, tad arī šis jautājums tiek atcelts,tuvākajā laikā tiks publicēts biļetens. Perspektīva manā skatījumā varētu būt 33 collas vai 838-840 mm.

 8. Kāds ir ieguvums organizatoriem vai dalībniekiem ierobežojot riteņu izmēru tūrisma pasākumos?

 9. Motiveet TUR klases daliibniekus paariet uz TR1

 10. Personīgs viedoklis. Vai tiešām visi ilgadējie TUR dalībnieki nebrauc TR1 tikai tāpēc, ka esošās riepas lielākas par TR1 klasē atļautajām? Nu pajautājiet tak tiem, kas bijuši kaut reizi pēdējos gados uz TUR pjedestāla, kādi ir reālie iemesli. Varbūt vēl lietas labā noder viedokļi, kāpēc no sportistiem pagājušā gadā pietiekami zināmas personas brauc TUR klasē… Ne jau dēļ riepu izmēra 🙂 Visu izšķir saturs, un izmaksas. Izmēram nozīme ir citās lietās 😀

 11. Šeit neiet runa par pār gajušajiem sportistiem ,bet gan jauniem dalībniekiem kuri vēlētos piedalīties Atbraucot un ieraugot 35 riteņus, divas vinčas un vēl hidrauliku ,uzdod sev jautājumu ko es šeit daru šeit sports vai tūrisms (un šeit tieši piezogas, osis, tavs secinājums visu izšķir izmaksas.
  Saturs sportam ir jo dzīļāk jo labāk,kas tā par gonku ja es neizvelku vinču tā izsakās sportisti.) Tātad sportā tāpat kā tūrismā jātaisa objektu apskate,riepu mainīšana vietām u.c. izklaides.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)