2. posms Rugāji Trophy 2014

 

Regulations – LV  RU  EN

Auto sports: link
Tūristi: link
Ērgļi: link
ATV: link
Pieteikumu saraksts: link

cropped-logo-kopejs1.jpg

2014.gada 4×4 NEZ čempionāta 2.posma,

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

2.posma sacensību


“RUGĀJI TROPHY 2014”

logo 

Papildus Nolikums

 

 


SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI UN APELĀCIJA

8. CITA  INFORMĀCIJA

 1. 1.          PROGRAMMA.

1.1.     4×4 NEZ 2014.gada Trofi reidu čempionāta 2.posms un Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta izcīņas 2.posms “RUGĀJI TROPHY 2014” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 20.-22.jūnijā Latvijā, Rugāju novads.

Visiem sporta  kategoriju (TR1, TR2, TR3, OPEN un ATV) dalībniekiem reģistrācija un tehniskā komisija notiek piektdien – 20.jūnijā no pl. 11:00 – 18:00 Rugāju novadā, „BĀZE” (Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Visām ekipāžām 20.jūnijā reģistrācijas laikā ir jāsaņem maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), par kuru ekipāža nes pilnu materiālo atbildību.

Sacensību sekretariāts atrodas Rugāju nov. Medņos – Medņu aplis „BĀZE”; koordinātes:

 N 57’01,18 / E 27’12,36, kur paliek līdz sacensību noslēgumam.

1.2.     Paralēli sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis “RUGĀJI TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014” – skatīt pielikumu Nr.1.

1.3.     Paralēli sacensību posmam notiek apvidus auto Tūrisma kausa sacensības “RUGĀJI TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” – skatīt pielikumu Nr.2.

 

Piektdiena, 20.jūnijā:

Pl. 11:00 – 18:00 sporta kategoriju TR1,TR2, TR3, OPEN un ATV dalībnieku reģistrācija*

Pl. 13:00 – 20:00 Tehniskā komisija (ierašanās uz tehnisko komisiju 30 min. laikā pēc administratīvās komisijas veikšanas, precīzs ierašanās laiks tiks noteikts administratīvās komisijas laikā)

*precīzs ierašanās laiks uz administratīvo komisiju tiks nopublicēts web vietnēs: www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv 15.jūnijā.

Pl. 20:15 – Komisāru Žūrijas sapulce.

Pl. 20:30 – Starta saraksta publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību pirmās dienas sekretariātā Rugāju novadā, „BĀZE” (Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 21:00 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 21:30  – Pirmo ekipāžu starts pirmajā posmā-prologs.

Pl. 23:00 – Pirmo ekipāžu finišs.

Pl. 00:30 – Komisāru Žūrijas sapulce.

 

Sestdiena, 21.jūnijā:

Pl. 8:00 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā Rugāju novadā, „BĀZE” ( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36. , kā arī interneta vietnēs: www.4x4offroad.lv  un www.trofi.lv.

Pl. 8:30 – Dalībnieku sapulce bāzē.

Pl. 09:00  – Starts pirmajai ekipāžai.

Pl. 20:00 – Pirmās ekipāžas finišs.

Pl. 22:00 – Izklaidējošs pasākums dalībniekiem bāzē.

Pl. 00:30 – Komisāru Žūrijas sapulce.

 

Svētdiena, 22.jūnijā:

Pl. 8:30 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā, Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36, kā arī internetvietnēs: www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv.

Pl. 09:00 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 09:30  – Starts pirmajai ekipāžai.

Pl. 17:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 17:30 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 18:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana Rugāju novadā, „BĀZE” (Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

1.4.     Sacensības notiek saskaņā ar NEZ 4×4 čempionāta 2014.gada nolikumu, LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi reidu čempionāta 2014.gada nolikumu un šo papildnolikumu.

 1. 2.          ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – sporta klubs “Rugāji”, reģ. Nr. 40008070932, adrese: Kurmenes iela 45, Rugāji, Rugāju nov., LV-4570, tel. +371 29149202, e-mail: sk.rugaji@inbox.lv.

 

ü  Pasākuma direktors – Jānis Auziņš (LV), GSM +371 29149202

ü  Komisāru žūrijas vadītājs – Indulis Vīdušs (LV), GSM +371 29545328

ü  Sporta komisārs – Gediminas Grigaitis (LT), GSM +370 69811001

ü  Sporta komisārs – (EE) tiks nozīmēts vēlāk

ü  Sporta komisārs – (RUS) tiks nozīmēts vēlāk

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV), GSM +371 29510940

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba (LV), GSM +371 29681092

ü  Dalībnieku tiesnesis – Reinis Žogots (LV), GSM +371 28633947

ü  Sacensību sekretāre –  Liene Vīduša (LV), GSM +371 29459846

ü  Medicīnas nodrošinājums tiks nozīmēts vēlāk

 

 1. 3.          DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1.     Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā (cena 15 EUR). Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2.     Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:

ü  “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

ü  “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

ü  “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

ü  “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;

ü  “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

ü  “KOMANDU IESKAITE” – brīvi apvienojušās divas vai trīs ekipāžas neatkarīgi no automašīnu kategorijas, kas reģistrējušas komandu.

3.3.     Ekipējums

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).

ü  Laika apstākļiem piemērots apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, klēpjdators (ieteicams).

 

Katram ekipāžas dalībniekam sacensību laikā obligāti jālieto oranžas krāsas veste ar atstarojošiem elementiem.

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta gada nolikuma punkts Nr. 15.2.

Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā visos PS. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar “E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftingam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

 

3.4.     Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

3.5.     Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:

ü  Dokumentācijā;

ü  Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (zibatmiņa) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 

 1. 4.          KUSTĪBA.

4.1       Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~25 stundas.

4.2       Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas.

 

 1. 5.          ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

5.1.     Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2.     Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar “LTČ 2014.gada čempionāta nolikumu”, “4X4 NEZ Championship 2014 Regulations”, kā arī šī pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 

 1. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1.     Sakarā ar pazemināto dalības maksu, ierodoties uz sacensībām „BĀZE” (Medņu aplis) visiem obligāti jāiegādājas ieejas biļetes (aproces). Reģistrācija sacensībām bez aproces netiks uzsākta.

6.2.     Ziedojums TR1, TR2, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 15.maijam – ar LAF vai citu valstu ASN izdotām licencēm 90 EUR, bez licences 100 EUR no auto, piesakoties un samaksājot dalības maksu pēc 15.maija 120 EUR, ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā – 150 EUR.

6.3.     ATV (kvadricikliem) piesakoties un apmaksājot dalības maksu līdz 15.maijam, – 35 EUR no vienas vienības, piesakoties un apmaksājot dalības maksu pēc 15.maija – 45 EUR, ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā – 60 EUR.

6.4.     Ziedojumus līdz pasākumam jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu,  maksājuma mērķi –  ziedojums “RUGĀJI TROPHY 2014” organizatoram – SPORTA KLUBS RUGĀJI, REĢ NR. 40008070932, uz kontu LV19UNLA0050003479996, SWIFT kods: UNLALV2X.

6.5.     Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā 1h ietvaros, papildus jāmaksā 15 EUR.

6.6.     Organizatoram ir tiesības pilnīgi vai daļēji atbrīvot dalībnieku no dalības maksas.

6.7.     Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu, www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 26413903.

6.8.     Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 29149202.

 

 1. 7.          PROTESTI UN APELĀCIJA.

Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2014.gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 100 EUR.

 

 1. 8.          CITA  INFORMĀCIJA

8.1.     Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas  bāzē “Medņu aplis” dalībnieku telšu nometnē, kā arī apkārtnē esošajos viesu namos un Balvu pilsētas viesnīcā, – Tautas iela 14, Balvi +371 64522307

Viesu nams Rūķīši tel +371  29431926

Atpūtas pirts Mežsētas 97 tel +371 29104212

Sīkāka informācija ir pieejama interneta vietnē www.4x4offroad.lv bāzē “ Medņu aplis ” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem (par atsevišķu samaksu).

8.2.     Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ 2014.gada nolikumā.

8.3.     Informācija skatītājiem – pasākuma vietā, kā arī internetā www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29149202, +371 26413903.

 

 

 

Sacensību direktors:                                               /Jānis Auziņš/         2014. gada 3.februāris           

 

Pielikums Nr.1

Apvidus automašīnu sacensības: “RUGĀJI TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014”

nolikums un norise

 

ü   OBLIGĀTA aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü   Visiem ekipāžas dalībniekiem OBLIGĀTI jāizmanto oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai. Bez vestēm startēt aizliegts.

ü   OBLIGĀTI vinčošanās laikā jālieto strope, kuras platums ir ne mazāks par 50mm.

Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “dzelzs zirga” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “RUGĀJI TROPHY DUBĻU ĒRGLIS 2014”, kurš notiek 2014. gada 21.jūnijā Latvijā, Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

 1. Dubļu ērgļa klasē var piedalīties jebkādas 4×4 automašīnas, kuras ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās divās kategorijās – “Mazais Dubļu Ērglis” – riepu izmērs līdz 33 collām, “Lielais Dubļu Ērglis” – riepu izmērs virs 33 collām.
 2. Trase: pārveidoti, pilnībā slēgti divu veidu Trofi reidu apļi. Būs arī smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (Lūdzu, obligāti šīs lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai!), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi.
 3. Plāns:

Sestdiena, 21.jūnijs

Pl. 7:00-9:00 – Reģistrācija un tehniskā komisija (OBLIGĀTA) Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 9:30 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 10:00 – Sacensību sākums

Pl. 18:00 – Sacensību finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 21:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un www.trofi.lv.

Pl. 22:00  – Uzvarētāju apbalvošana

 1. Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 29149202.
 2. Sakarā ar pazemināto dalības maksu, ierodoties uz sacensībām „BĀZE” (Medņu aplis) visiem obligāti jāiegādājas ieejas biļetes (aproces). Reģistrācija sacensībām bez aproces netiks uzsākta.
 3. Ziedojums organizatoriem, piesakoties un veicot apmaksu līdz 15. maijam EUR 35 no auto, EUR 25 no ATV, pēc 15.maija EUR 45 no auto, EUR 35 no ATV, – jāveic ar pārskaitījumu – ziedojums “RUGĀJI TROPHY 2014” organizatoram – SPORTA KLUBS RUGĀJI, REĢ NR. 40008070932, uz kontu   LV19UNLA0050003479996   , SWIFT kods: UNLALV2X., norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un automobiļa kategoriju (Lielais Ērglis/Mazais Ērglis).
 4. Ja dalībnieks vēlas dalības maksu veikt pasākuma dienā, dalības maksa EUR 60 no auto, EUR 50 no ATV.
 5. Jebkura informācija par sacensībām pa tālr. +371 29149202 (Jānis) vai +371 26413903 (Mārtiņš).

 

 

Pasākuma direktors:                                                                      /Jānis Auziņš/      2014.gada 3.februāris  

 

Pielikums Nr.2

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA 

2. POSMA SACENSĪBU “RUGĀJI TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014”

NOLIKUMS

 

 1. 1.          PROGRAMMA.

1.1            “RUGĀJI TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” (turpmāk – sacensības) notiek 2014. gada 21. jūnijā Latvijā, Rugāju novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

1.2            Plāns

Piektdiena 20. Jūnijs

Pl. 11:00 -22:00  – Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 12:00 – 23:30 – Tehniskā komisija.

Sestdiena, 21. jūnijs

Pl. 08:00 -09:30  – Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 08:00 – 09:45 – Tehniskā komisija.

Pl. 10:00 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 10:30 – Starts no  bāzes

Pl. 19:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 20:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta   Rugāju         novadā, „BĀZE”( Medņu aplis); koordinātes: N 57’01,18 / E 27’12,36.

Pl. 21:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un www.trofi.lv.

Pl. 22:00  – Uzvarētāju apbalvošana

1.3            Sacensības notiek saskaņā ar “RUGĀJU TROPHY TŪRISMA KAUSS 2014” nolikumu.

 1. 2.           ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – sporta klubs “Rugāji”, reģ. Nr. 40008070932, adrese: Kurmenes iela 45, Rugāji, Rugāju nov., LV-4570, tel. +371 29149202  , e-mail: sk.rugaji@inbox.lv.

Pasākuma direktors – Jānis Auziņš (LV), GSM +371 29149202

ü  Komisāru žūrijas vadītājs – Indulis Vīdušs (LV), GSM +371 29545328

ü  Sporta komisārs – Gediminas Grigaitis (LT), GSM +370 69811001

ü  Sporta komisārs – (EE) tiks nozīmēts vēlāk

ü  Sporta komisārs – (RUS) tiks nozīmēts vēlāk

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV), GSM +371 29510940

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba (LV), GSM +371 29681092

ü  Dalībnieku tiesnesis – Reinis Žogots (LV), GSM +371 28633947

ü  Sacensību sekretāre –  Liene Vīduša (LV), GSM +371 29459846

ü  Medicīnas nodrošinājums Tiks nozīmēts vēlāk

 1. 3.               DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1            Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2            Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi un derīgu OCTA polisi.

3.3            AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti). Automašīnas dalās divās kategorijās Standarta un Sagatavotie. Standarta – automašīnas ar nelieliem uzlabojumiem, drīkst būt viena no sekojošām lietām – vinča, dubļu riepas (MT), virsbūves lifts (piemērs – ja automašīnai ir tikai vinča un nav citu uzlabojumu, tad auto ir Standarta klasē). Sagatavotā – automašīna ar vairāk kā vienu uzlabojumu – dubļu riepas, vinča, virsbūves lifts. (piemērs – ja auto ir vinča un virsbūves lifts, tad auto ir Sagatavotā klasē). ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās pa 2 līdz 4 gab.

3.4       Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Laika apstākļiem piemērots apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, portatīvais dators (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamais striķis un Rugāju, Balvu, rajona kartes.

 1. 4.          KUSTĪBA.

4.1       Sacensību distances kopgarums ~200 km jeb ~8 stundas.

4.2       Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

 1. 5.          ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1       Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2       Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar RUGĀJI TROPHY 2014 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3       Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

 1. 6.          PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1       Sakarā ar pazemināto dalības maksu, ierodoties uz sacensībām „BĀZE” (Medņu aplis) visiem obligāti jāiegādājas ieejas biļetes (aproces). Reģistrācija sacensībām bez aproces netiks uzsākta.

6.2       Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties un veicot samaksu līdz 15.maijam – 55 EUR no auto, piesakoties un veicot samaksu pēc 15. maija – 65 EUR, piesakoties un veicot samaksu pasākuma dienā – 75 EUR. Dalības maksa moto un ATV kategorijās, piesakoties un veicot samaksu līdz 15.maijam – 35 EUR no vienības, piesakoties un veicot samaksu pēc 15. maija – 45 EUR, piesakoties un veicot samaksu pasākuma dienā – 50 EUR.

6.3       Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu, www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 29149202.

6.4       Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “RUGĀJI TROPHY 2014” organizatoram – SPORTA KLUBS RUGĀJI, REĢ NR. 40008070932, uz kontu LV19UNLA0050003479996, SWIFT kods: UNLALV2X., norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un ieskaites kategoriju.

 1. 7.          CITA INFORMĀCIJA.

Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Naktsmājas iespējamas bāzē “Medņu aplis” dalībnieku telšu nometnē, kā arī apkārtnē esošajos viesu namos un Balvu pilsētas viesnīcā, – Tautas iela 14, Balvi +371 64522307, Viesu nams Rūķīši tel +371  29431926, Atpūtas pirts Mežsētas 97 tel +371 29104212.

Sīkāka informācija ir pieejama interneta vietnē www.4x4offroad.lv bāzē “ Medņu aplis ” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem (par atsevišķu samaksu).

Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4offroad.lv un www.trofi.lv.

Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr.+371 29149202 (Jānis) vai +371 26413903 (Mārtiņš).

 

Sacensību direktors:                                                                      /Jānis Auziņš/    2014. gada 03.februāris      

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)