Jul 052011
 

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

4. posma sacensību


“VIRGAS MANEVRI 2011”

Papildus Nolikums

SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI UN APELĀCIJA

8. CITA  INFORMĀCIJA

 

 1. 1. PROGRAMMA.

1.1.      Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta (turpmāk – sacensības) izcīņas 4. posms “VIRGAS MANEVRI 2011” notiek 2011. gada 23. un 24. Jūlijā Virgas pagastā, Liepājas rajonā. Bāzes vieta un reģistrācija Virga , koordinātes: N56  28’ 29.2763” E21 25’ 2.4915”. Tehniskā komisija Paplakā, koordinātes: N56 26’ 32.9566” E 21 26’ 55.5518”.

Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz tehniskās komisijas vietu mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N56 26’ 32.9566” E 21 26’ 55.5518”, kur veic sporta automašīnu izkraušanu.

1.2.      Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis “4×4 Klubs” – skatīt pielikumu Nr.1.

1.3.      Paralēli Sacensību posmam notiek apvidus auto Tūrisma kausa sacensības “VIRGAS MANEVRI 2011 TŪRISMA KAUSS” – skatīt pielikumu Nr.2.

 

Piektdiena, 22. jūlijs:

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas TR2 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas TR3 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas ATV dalībnieku reģistrācija*

Pl. 20:00 – 23:00  kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 20:00 – 23:00 kategorijas OPEN dalībnieku reģistrācija*

Pl. 24:00 – Tiesnešu kolēģijas sēde

* precīzs ierašanās laiks uz administratīvo komisiju tiks norādīts pieteikto dalībnieku sarakstā un nopublicēts web vietnēs: www.trofi.lv un www.4X4klubs.lv 21.jūlijā.

 

Sestdiena, 23. jūlijs.

Pl. 7:00 – Starta saraksta publicēšana uz oficiālā informācijas stenda pie sacensību sekretariāta „Bāzē” un internetvietnē : www.trofi.lv un www.4x4klubs.lv.

Visām ekipāžām no 7:00 – 8:30 ir jāsaņem sacensību sekretariātā maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), par kuru ekipāža nes pilnu materiālo atbildību.

Pl. 10:00 –  Dalībnieku sapulce „Bāzē”.

Pl. 11:00  – Pirmās ekipāžas starts.

 

Svētdiena, 24. jūlijs.

Pl. 02.00 – Pēdējā ekipāžas finišs.

Pl. 7:00 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā, „Bāze”, kā arī internetvietnē: www.trofi.lv un www.4x4klubs.lv.

Pl. 8:30. – Dalībnieku sapulce „Bāzē”.

Pl. 9:00  – Starts pirmajai ekipāžai.

Pl. 16:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 17:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta punktā „Bāze”.

Pl. 18:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4klubs.lv.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana punktā „Bāze”

 

1.4.      Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2011. gada nolikumu un šo papildnolikumu.

 

 1. 2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “4×4 klubs”, vienotais reģ. Nr.40008125018, Praulienas iela 16-16, Rīga, LV-1021, GSM. +371 26312300, +371 29996978, e-mail: 4x4klubs@4x4klubs.lv.

ü  Pasākuma direktors – Andris Vanags, GSM +371 26522627

ü  Sporta komisārs – Gabriels Žīgurs, Lic. Nr. 005

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba, Lic. Nr.

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš, Lic. Nr.

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, Lic. Nr.     GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs, Lic. Nr.

ü  Medicīnas nodrošinājums

 1. 3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1.      Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā (cena10Ls/15Eur). Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2.      Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:

ü  “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

ü  “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

ü  “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

ü  “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;

ü  “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

ü  “KOMANDU IESKAITE” – apvienojušās divas ekipāžas ar vienādu komandas nosaukumu, neatkarīgi no ieskaites grupas.

3.3.      Ekipējums

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, klēpjdators (ieteicams).

 

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem.

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta gada nolikuma punkts Nr. 15.2.

Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā visos PS. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftingam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

3.4.      Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

 

3.5.      Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:

ü   Dokumentācijā;

ü  Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 

 1. 4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~ 20 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

 1. 5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

5.1.      Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2.      Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2011. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 

 1. 6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1.      Ziedojums TR1, TR2, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 11. jūlijam – ar LAF vai citu valstu ASN izdotām licencēm Ls 70 (100 EUR), bez licences Ls 80 (115 EUR) no auto, pēc 11.jūlija – Ls 80 (115 EUR), pasākuma dienā – Ls 90 (130 EUR).

6.2.      ATV (kvadricikliem) piesakoties līdz 11. jūlijam, – Ls 20 (25 EUR) no vienas vienības, pēc 11. jūlija– Ls 25 (30 EUR), pasākuma dienā – Ls 30 (40 EUR).

6.3.      „4×4 Kluba” biedriem atlaide 30% no dalības maksas

 

Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “VIRGAS MANEVRI 2011” organizatoram – Birdrība „4×4 klubs”, VRN 40008141629, uz kontu LV42RIKO0002013158786, AS „DnB Nord Banka”, SWIFT: RIKOLV22.

6.4.      , kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

6.5.      Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.

6.6.      Pieteikties pasākumam var, nosūtot dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992 (Krišjānis).

6.7.      Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 29416695 (Alvis).

 

 1. 7. PROTESTI UN APELĀCIJA.

Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2011. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa Ls 60.

 

 1. 8. CITA  INFORMĀCIJA.

8.1.      Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas, naktsmājas apkārtnē esošajos viesu namos. Sīkāka informācija būs pieejama web vietnēs www.4x4klubs.lv un www.trofi.lv. Pasākuma bāzes vietā atradīsies kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

8.2.      Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.

8.3.      Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4klubs.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 26522627 (Andris).

 

 

Sacensību direktors:

 

/Andris Vanags/

 

2011. gada. 27.jūnijs

 

Pielikums Nr.1

Apvidus automašīnu cīņas aplis

“4×4 Klubs”

nolikums un norise

ü  Obligāta aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem!!! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta!!! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!!!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü  Ieteicams izmantot oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai.

ü  Obligāti jālieto strope apkārt kokam, kad notiek vinčošanās.

 1. Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “dzelzs zirga” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “4×4 Klubs”, kurš notiek 2011. gada 23.jūlijā Cīravas pagastā, Aizputes novads.. Bāzes vieta un reģistrācija koordinātes: : N56  41’ 44.3375” E21 25’ 16.8980”.
 2. Dubļu ērglī piedalās jebkādas 4×4 automašīnas, kuras ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās divās kategorijās – “Mazais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs līdz 33 collām, “Lielais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs virs 33 collām.
 3. Trase: pārveidots, pilnībā slēgts trofi-reidu aplis. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu, šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi.
 4. Plāns:

 

Sestdiena 23.jūlijs

Pl: 6:00-7:30 – reģistrācija un tehniskā komisija koordinātes: : N56  41’ 44.3375” E21 25’ 16.8980”.

Pl 9:00 – 10:00 Pirmais brauciens AUTO –2 h.

Pl 11:15 – 13:15 Pirmais brauciens ATV –2 h.

Pl 13:30 – 15:30 Otrais brauciens AUTO –2 h.

Pl 15:45 – 17:45 Otrais brauciens ATV–2 h.

 

Pl. 19:30 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta: N56  28’ 29.2763” E21 25’ 2.4915”.

Pl. 20:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4klubs.lv.

Pl. 20:30  – Uzvarētāju apbalvošana „Bāzē”: 28’ 29.2763” E21 25’ 2.4915”

 

 1. Pieteikuma anketas Dubļu ērglis līdz 20.jūlijam jāiesniedz elektroniski uz e-pastu trofi@trofi.lv.
 2. Informācija par sacensībām pa tālr. +371 26522627 (Andris).
 3. Ziedojums organizatoram – Ls 25 no auto, Ls 10 no ATV.

 

 

Pasākuma organizators:

/Andris Vanags/

 

 

2011. gada 27.jūnijs

 

Pielikums Nr.2

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA

2. POSMA SACENSĪBU “VIRGAS MANEVRI TŪRISMA KAUSS 2011”

NOLIKUMS

 1. 1. PROGRAMMA.

1.1  “VIRGAS MANEVRI TŪRISMA KAUSS 2011” (turpmāk – sacensības) notiek 2011. gada 23., 24. jūlijā Latvijā, Virgas pagastā, Liepājas rajonā. Bāzes vieta un reģistrācija Virga , koordinātes: N56  28’ 29.2763” E21 25’ 2.4915”.

 

Sestdiena, 23.jūlijs.
Pl. 09:15 -10:30  – Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 09:00 -10:30 – Tehniskā komisija.

Pl. 10:45 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 11:15 – 11:30 – Auto novietošana parādes laukumā.

Pl. 12:00 – Starts .

Pl. 22:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

 

Svētdiena, 24.jūlijs.

Pl. 09:30 – Sapulce .

Pl. 10:00 – Starts .

Pl. 15:00 – Finišs

Pl. 17:00 – Pagaidu rezultāti

Pl. 18:00 – Oficiālie rezultāti

Pl. 18:30 – Uzvarētāju sumināšana

 

 

 

1.2   Sacensības notiek saskaņā ar “VIRGAS MANEVRI TŪRISMA KAUSS 2011” nolikumu.

 

 1. 2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “4×4 klubs”, vienotais reģ. Nr.40008125018, Praulienas iela 16-16, Rīga, LV-1021, GSM. +371 26312300, +371 29996978, e-mail: 4x4klubs@4x4klubs.lv.

ü  Pasākuma direktors – Andris Vanags, GSM +371 26522627

ü  Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs

ü  Medicīnas nodrošinājums

 

 

 

 1. 3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1         Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2        Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi.

3.3        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).

3.4        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti). Automašīnas dalās divās kategorijās Standarta un Sagatavotie. Standarta – automašīnas ar nelieliem uzlabojumiem, drīkst būt viena no sekojošām lietām – vinča, dubļu riepas (MT), virsbūves lifts (piemērs – ja automašīnai ir tikai vinča un nav citu uzlabojumu, tad auto ir Standarta klasē). Sagatavotā – automašīna ar vairāk kā vienu uzlabojumu – dubļu riepas, vinča, virsbūves lifts. (piemērs – ja auto ir vinča un virsbūves lifts, tad auto ir Sagatavotā klasē). ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.

3.5  Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, portatīvais dators (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamās troses vai striķi un Liepājas rajona kartes.

 1. 4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~15 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

 1. 5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1        Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2        Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar VIRGAS MANEVRI 2011 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3        Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

 1. 6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1        Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 11. jūlijam – Ls 45 no auto, pēc 21. aprīļa – Ls 55, pasākuma dienā – Ls 60.

6.2        „4×4 Kluba” biedriem atlaide 30% no dalības maksas.

6.3        Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992.

6.4        Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “VIRGAS MANEVRI 2011” organizatoram – Birdrība „4×4 klubs”, VRN 40008141629, uz kontu LV42RIKO0002013158786, AS „DnB Nord Banka”, SWIFT: RIKOLV22.

 

 1. 7. CITA INFORMĀCIJA.

Pasākuma dalībnieku nakšņošana iespējama „Bāzes”  apkārtnē esošajos viesu namos. Sīkāka informācija būs pieejama www.4x4klubs.lv un www.trofi.lv. „Bāzē” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4klubs.lv un www.trofi.lv .

Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 26522627 (Andris).

 

Sacensību direktors:

 

/Andris Vanags/

2011. gada. 30. jūnijā.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)