Apr 112011
 

Sacensību nolikums – doc pdf

Pieteikumu forma  – ATV, Tūrisms, TR1, TR2, TR3, OPEN, Dubļu_ĒRGLIS, Apvidus auto veiklības brauciens

Pieteikto dalībnieku saraksts – 21:52 02.05.2011

Biļetens Nr.1 – pdf

Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta

2. posma sacensību


“STIGA TROPHY 2011”

Papildus Nolikums

SATURS:

1. PROGRAMMA

2. ORGANIZĀCIJA

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS

4. KUSTĪBA

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

7. PROTESTI UN APELĀCIJA

8. CITA  INFORMĀCIJA

 

1. PROGRAMMA.

1.1.      Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta (turpmāk – sacensības) izcīņas 2. posms “STIGA TROPHY 2011” notiek 2011. gada 6.-8. maijā Latvijā, Alūksnes rajonā, Apes novadā, Trapenes pagastā. Bāzes vieta un reģistrācija – atpūtas bāze “Luksti”, koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876. Tehniskā komisija Trapenes mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N 57’45,186 E 26’58,650.

Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm dodas uz tehniskās komisijas vietu mehāniskajās darbnīcās, koordinātes: N 57’45,186 E 26’58,650, kur veic sporta automašīnu izkraušanu.

1.2.      Paralēli Sacensību posmam notiek SUV klases sacensības “Apvidus auto veiklības brauciens” – skatīt pielikumu Nr.1.

1.3.      Paralēli Sacensību posmam notiek jebkuru apvidus automašīnu cīņas aplis “DRAGONWINCH MUD RACE 2011” – skatīt pielikumu Nr.2.

1.4.      Paralēli Sacensību posmam notiek apvidus auto Tūrisma kausa sacensības “STIGA TROPHY 2011 TŪRISMA KAUSS” – skatīt pielikumu Nr.3.

 

Piektdiena, 6. maijs:

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas TR2 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas TR3 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 18:00 – 20:30 kategorijas ATV dalībnieku reģistrācija*

Pl. 20:00 – 23:00  kategorijas TR1 dalībnieku reģistrācija*

Pl. 20:00 – 23:00 kategorijas OPEN dalībnieku reģistrācija*

Pl. 18:00 – 23:30 Tehniskā komisija (ierašanās uz tehnisko komisiju 30 min. laikā pēc administratīvās komisijas veikšanas, precīzs ierašanās laiks tiks noteikts administratīvās komisijas laikā)

Pl. 24:00 – Tiesnešu kolēģijas sēde

* precīzs ierašanās laiks uz administratīvo komisiju tiks norādīts pieteikto dalībnieku sarakstā un nopublicēts web vietnēs: www.trofi.lv un www.4x4sport.lv 2.maijā.

 

Sestdiena, 7. maijs.

Pl. 7:00 – Starta saraksta publicēšana uz oficiālā informācijas stenda pie sacensību sekretariāta atpūtas bāzē “Luksti” un internetvietnē: www.trofi.lv.

Visām ekipāžām no 7:00 – 8:30 ir jāsaņem sacensību sekretariātā maršruta kontroles iekārta (GPS melnā kaste), par kuru ekipāža nes pilnu materiālo atbildību.

Pl. 8:30 –  Dalībnieku sapulce atpūtas bāzē “Luksti”.

Pl. 9:20 – 9:40 – Auto novietošana parādes laukumā Trapenes centrā, koordinātes: N 57’45,095 E 26’59,253.

Pl. 10:00  – Pirmās ekipāžas starts Trapenes centrā.

Pl. 22:00 –  Pirmās ekipāžas finišs.

 

Svētdiena, 8. maijs.

Pl. 7:00 – Iepriekšējo rezultātu paziņošana un starta sarakstu publicēšana uz oficiālā informācijas stenda sacensību sekretariātā, atpūtas bāzē “Luksti”, N 57’42,784 E 26’69,876, kā arī internetvietnē: www.trofi.lv.

Pl. 7:30. – Dalībnieku sapulce atpūtas bāzē “Luksti”.

Pl. 8:00  – Starts pirmajai ekipāžai.

Pl. 16:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 17:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta atpūtas bāzē “Luksti” N 57’42,784 E 26’69,876.

Pl. 18:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4sport.lv.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana atpūtas bāzē “Luksti”.

 

1.5.      Sacensības notiek saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu un Latvijas Trofi-reidu čempionāta 2011. gada nolikumu un šo papildnolikumu.

 

2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “Rekuss Racing Team”, vienotais reģ. Nr.40008125018, Avotu iela 25-18, Rīga, LV-1011, GSM. +371 29174981, +371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv.

ü  Pasākuma direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981

ü  Sporta komisārs – Gabriels Žīgurs, Lic. Nr. 005

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba, Lic. Nr.

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš, Lic. Nr.

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, Lic. Nr.     GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs, Lic. Nr.

ü  Medicīnas nodrošinājums–Tatjana Vinogradova,GSM+371 26741740

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1.      Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā (cena10Ls/15Eur). Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2.      Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:

ü  “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

ü  “TR2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

ü  “TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

ü  “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;

ü  “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi.

ü  “KOMANDU IESKAITE” – apvienojušās divas ekipāžas ar vienādu komandas nosaukumu, neatkarīgi no ieskaites grupas.

3.3.      Ekipējums

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, klēpjdators (ieteicams).

 

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem.

Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta gada nolikuma punkts Nr. 15.2.

Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā visos PS. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftingam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

3.4.      Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

 

3.5.      Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos:

ü   Dokumentācijā;

ü  Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (fleškarti) koordināšu ievadīšanai elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti!

 

4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~ 20 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas!

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

5.1.      Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2.      Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar LTČ 2011. gada čempionāta nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

 

6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1.      Ziedojums TR1, TR2, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 21. aprīlim – ar LAF vai citu valstu ASN izdotām licencēm Ls 70 (100 EUR), bez licences Ls 80 (115 EUR) no auto, pēc 21. aprīļa – Ls 80 (115 EUR), pasākuma dienā – Ls 90 (130 EUR).

6.2.      ATV (kvadricikliem) piesakoties līdz 21. aprīlim, – Ls 20 (25 EUR) no vienas vienības, pēc 21. aprīļa – Ls 25 (30 EUR), pasākuma dienā – Ls 30 (40 EUR).

 

 

6.3.      Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “STIGA TROPHY 2011” organizatoram – Austris Gailītis, p.k. 220169-12668, uz kontu LV42UNLA0091022573220, A/S SEB BANKA, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

6.4.      Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā Ls 10.

6.5.      Pieteikties pasākumam var, nosūtot dalībnieka pieteikuma karti auto braucējiem un kvadriciklistiem uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992 (Krišjānis).

6.6.      Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tel. +371 29174981 (Austris).

 

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.

Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2011. gada nolikumu un LAF nacionālo sporta kodeksu un Trofi – reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa Ls 60.

 

8. CITA  INFORMĀCIJA.

8.1.      Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas, naktsmājas iespējamas atpūtas bāzes “Luksti” apkārtnē esošajos viesu namos. Sīkāka informācija būs pieejama web vietnēs www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Atpūtas bāzē “Luksti” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

8.2.      Informāciju par dalībnieku automašīnām, vērtējumu, apbalvošanu, reklāmas izvietošanu skatīt LTČ nolikumā.

8.3.      Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981 (Austris) vai +371 26125137 (Evita).

 

 

Sacensību direktors:

 

/Austris Gailītis/

 

2011. gada. 06. aprīlis

 

Pielikums Nr.1

SACENSĪBU “APVIDUS AUTO VEIKLĪBAS BRAUCIENS”

NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.

1.1.      “APVIDUS AUTO VEIKLĪBAS BRAUCIENS” (turpmāk -sacensības) notiek 2011. gada 7. maijā Latvijā, Alūksnes rajonā, Apes novada Trapenes pagastā. Bāzes vieta un reģistrācija – atpūtas bāze “Luksti”, koordinātes: N 57’42,784  E 26’69,876.

 

7. maijs.
Pl. 09:00 – 10:40  – Dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija

Pl. 11:00 – 11:20 – Auto novietošana parādes laukumā

Pl. 11:20 – 12:00 – Starts Trapenes centrā no estakādes

Pl. 12:20 – 12:40 – Dalībnieku sapulce

Pl. 12:50 – Pirmās ekipāžas starts

Pl. 16:40 – Pēdējās ekipāžas finišs

Pl. 17:00 – 17:20 – Rezultātu apkopojums

Pl. 17:30 – Uzvarētāju apbalvošana

 

1.2.      Sacensības notiek saskaņā ar šo nolikumu.

 

1. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “Rekuss Racing Team”, vienotais reģ. Nr. 40008125018, Avotu iela 25-18, Rīga, LV-1011, GSM. +371 29174981, + 371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv.

ü  Pasākuma direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981

ü  Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs

ü  Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova, GSM +371 26741740

2. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

2.1.      Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

 

2.2.      Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi.

2.3.      SUV ieskaites dalībnieki startē individuāli.

2.4.      Sacensības tiek vērtētas divas atsevišķas ieskaites grupas – Kungi un Dāmas. Ieskaites grupa tiek noteikta pēc automašīnas pilota.

3. KUSTĪBA UN VĒRTĒJUMS.

3.1.      Sacensību distances kopgarums līdz 5 km jeb ~ 15 minūtes.

3.2.      Sacensību dalībnieku uzdevums – pēc iespējas ātrāk veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu slēgtā trasē, ievērot visa veida doto uzdevumu izpildīšanu.

3.3.      Katram pilotam sacensībās tiek dota iespēja veikt līdz trim iebraucieniem, katru pa vienam aplim, vērtēts tiks labākais rezultāts no veiktajiem iebraucieniem.

3.4.      Augstāku vietu sacensībās ieņem pilots, kas uzrādījis labāku laiku labākajā iebraucienā, vienādu uzrādīto laiku gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai labāks nākamais laiks.

4. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

4.1.      Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

4.2.      Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar “APVIDUS AUTO VEIKLĪBAS BRAUCIENA” nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

4.3.      Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus ir jāievēro.

5. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

5.1.      Dalības maksa SUV automašīnu kategorijā, piesakoties līdz 28.aprīlim – Ls 20 no auto, pēc 28.aprīļa – Ls 25, pasākuma dienā – Ls 30.

5.2.      Pieteikties pasākumam var, nosūtot dalībnieka pieteikuma karti SUV uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992.

5.3.      Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi – ziedojums “STIGA TROPHY 2011” organizatoram – Austris Gailītis, p.k. 220169-12668, uz kontu LV42UNLA0091022573220, A/S SEB BANKA, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

 

6. CITA INFORMĀCIJA.

6.1.      Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas a/m stāvvietas, naktsmājas iespējamas atpūtas bāzes “Luksti” apkārtnē esošajos viesu namos. Sīkāka informācija būs pieejama web vietnēs www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Atpūtas bāzē “Luksti” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

6.2.      Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981 (Austris) vai +371 26125137 (Evita).

 

 

 

Sacensību direktors:

 

/Austris Gailītis/

 

 

2011. gada. 06. aprīlis

Pielikums Nr.2

Apvidus automašīnu cīņas aplis

“DRAGONWINCH MUD RACE 2011”

nolikums un norise

ü  Obligāta aizsargķiveru lietošana visiem ekipāžas dalībniekiem!!! Bez aizsargķiveres ekipāža netiek pielaista pie starta!!! Aizsargķiveres nelietošana sacensību laikā – diskvalifikācija no sacensībām!!!  Atļauts lietot: Auto un moto sportam paredzētās ķiveres, kā arī raftingam un skrituļošanas sportam paredzētās aizsargķiveres.

ü  Ieteicams izmantot oranžas krāsas atstarojošas vestes dalībnieku atpazīšanai un pamanīšanai.

ü  Obligāti jālieto strope apkārt kokam, kad notiek vinčošanās.

1.      Ikviens, kas vēlas izmēģināt savas un sava “dzelzs zirga” spējas dubļu aplī, tiek laipni aicināts piedalīties dubļu cīņas aplī “DRAGONWINCH MUD RACE 2011”, kurš notiek 2011. gada 8. maijā Latvijā, Alūksnes rajonā, Apes novada Trapenes pagastā. Bāzes vieta un reģistrācija – atpūtas bāze “Luksti”, koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

2.      Dubļu ērglī piedalās jebkādas 4×4 automašīnas, kuras ir sagatavotas grūtību pārvarēšanai. Automašīnas iedalās divās kategorijās – “Mazais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs līdz 33 collām, “Lielais Dubļu Ērglis” – riepas izmērs virs 33 collām.

3.      Trase: pārveidots, pilnībā slēgts trofi-reidu aplis. Būs arī pāris smagākas vietas, skatītājiem un braucējiem par prieku. Šajās vietās, ja nav vinčas, nāksies pielietot laipas, lāpstas (lūdzu, šis lietas labi nostipriniet automobilī jūsu pašu drošībai), ekipāžas muskuļu spēku un izdomu. Katrs brauciens tiek vērtēts atsevišķi.

4.      Plāns:

 

Svētdiena 8. maijs

Pl: 6:00-7:30 – reģistrācija un tehniskā komisija atpūtas bāzē “Luksti” koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876. Starts aplī no atpūtas bāzes “Luksti”.

Pl 8:00 – 10:00 Pirmais brauciens AUTO –2 h.

Pl 10:00 – 12:00 Pirmais brauciens ATV –2 h.

Pl 12:00 – 14:00 Otrais brauciens AUTO –2 h.

Pl 14:00 – 16:00 Otrais brauciens ATV–2 h.

 

Pl. 17:00 – Neoficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda pie sekretariāta atpūtas bāzē “Luksti”, N 57’42,784 E 26’69,876.

Pl. 18:00 – Oficiālo rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda un internetvietnēs: www.trofi.lv un www.4x4sport.lv.

Pl. 18:30  – Uzvarētāju apbalvošana atpūtas bāzē “Luksti”.

 

5.      Pieteikuma anketas Dubļu ērglis līdz 30.aprīlim jāiesniedz elektroniski uz e-pastu trofi@trofi.lv.

6.      Informācija par sacensībām pa tālr. +371 29174981 (Austris).

7.      Ziedojums organizatoram – Ls 25 no auto, Ls 10 no ATV.

 

 

Pasākuma organizators:

/Austris Gailītis/

 

 

2011. gada 06. aprīlis

 

Pielikums Nr.3

LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA

2. POSMA SACENSĪBU “STIGA TROPHY TŪRISMA KAUSS 2011”

NOLIKUMS

1. PROGRAMMA.

1.1  “STIGA TROPHY TŪRISMA KAUSS 2011” (turpmāk – sacensības) notiek 2011. gada 7. maijā Latvijā, Alūksnes rajonā, Apes novadā, Trapenes pagastā. Bāzes vieta un reģistrācija – atpūtas bāze “Luksti”, koordinātes: N 57’42,784 E 26’69,876.

 

Sestdiena, 7. maijs.
Pl. 09:15 -10:30  – Dalībnieku reģistrācija.

Pl. 09:00 -10:30 – Tehniskā komisija.

Pl. 10:45 – Dalībnieku sapulce.

Pl. 11:15 – 11:30 – Auto novietošana parādes laukumā.

Pl. 11:40 – Starts Trapenes centrā.

Pl. 22:00 – Pēdējās ekipāžas finišs.

Pl. 22:30 – Rezultātu paziņošana tiesnešu sekretariātā.

Pl. 23:00 – Uzvarētāju apbalvošana.

 

1.2   Sacensības notiek saskaņā ar “STIGA TROPHY TŪRISMA KAUSS 2011” nolikumu.

 

2. ORGANIZĀCIJA.

ü  Sacensības rīko: Biedrība “Rekuss Racing Team”, vienotais reģ. Nr. 40008125018, Avotu iela 25-18, Rīga, LV-1011, GSM +371 29174981, +371 26125137, e-mail: info@4x4sport.lv

ü  Pasākuma direktors – Austris Gailītis, GSM +371 29174981

ü  Pasākuma komisārs – Gabriels Žīgurs

ü  Galvenais tiesnesis – Jānis Zaremba

ü  Tehniskais komisārs – Māris Podiņš

ü  Dalībnieku tiesnesis – Bruno Lielkāja, GSM +371 26467917

ü  Sacensību sekretārs – Krišjānis Vīdušs

ü  Medicīnas nodrošinājums – Tatjana Vinogradova, GSM +371 26741740

 

 

 

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1         Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

3.2        Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi vai citu apliecinošu dokumentu un derīgu OCTA polisi.

3.3        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).

3.4        AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti). Automašīnas dalās divās kategorijās Standarta un Sagatavotie. Standarta – automašīnas ar nelieliem uzlabojumiem, drīkst būt viena no sekojošām lietām – vinča, dubļu riepas (MT), virsbūves lifts (piemērs – ja automašīnai ir tikai vinča un nav citu uzlabojumu, tad auto ir Standarta klasē). Sagatavotā – automašīna ar vairāk kā vienu uzlabojumu – dubļu riepas, vinča, virsbūves lifts. (piemērs – ja auto ir vinča un virsbūves lifts, tad auto ir Sagatavotā klasē). ATV un MOTO (visa veida piedziņas kvadricikli un motocikli) startē apvienojoties komandās 2 līdz 4 gab.

3.5  Ekipējums:

ü  Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

ü  Silts apģērbs.

ü  Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.

ü  GPS, portatīvais dators (ieteicams).

ü  Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar “piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.

ü  Lukturītis, velkamās troses vai striķi un Alūksnes rajona kartes.

4. KUSTĪBA.

4.1        Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~11 stundas.

4.2        Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1        Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

5.2        Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar STIGA TROPHY 2011 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

5.3        Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1        Dalības maksa automašīnu kategorijās, piesakoties līdz 21. aprīlim – Ls 45 no auto, pēc 21. aprīļa – Ls 55, pasākuma dienā – Ls 60.

6.2        Pieteikties pasākumam var, nosūtot Dalībnieka pieteikuma karti uz e-pastu trofi@trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrības gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992.

6.3        Ziedojumus līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu  maksājuma mērķi –  ziedojums “STIGA TROPHY 2011” organizatoram – Austris Gailītis, p.k. 220169-12668, uz kontu LV42UNLA0091022573220, A/S SEB BANKA, kā arī pasākuma dienā reģistrācijas laikā.

 

7. CITA INFORMĀCIJA.

Pasākuma dalībnieku nakšņošana iespējama atpūtas bāzes “Luksti” apkārtnē esošajos viesu namos. Sīkāka informācija būs pieejama www.4x4sport.lv un www.trofi.lv. Atpūtas bāzē “Luksti” atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.4x4sport.lv un www.trofi.lv .

Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 29174981 (Austris).

 

Sacensību direktors:

 

/Austris Gailītis/

2011. gada. 06. aprīlis.

  5 Responses to “Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta 2011. gada II posms “STIGA TROPHY 2011””

  1. tad no šīs gonkas aizies komandu ieskaite?

  2. Viss atkarīgs jau no pašām komandām. Komandu ieskaite jau no gada sākuma – neviens tikai nav bijis spējīgs oficiāli pieteikties

  3. Info par apvidus auto veiklības sacensībām:
    http://4x4sport.lv/lv/aktualittes/229
    Iespēja piedalīties ikvienam standartdžipa īpašniekam:

    P.s. Dalībnieku skaits ierobežots.

  4. 😀 labs!!! bet tas kā piemiņa jādod katram dalībniekam 😉

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)