ATV / kvadriciklu tehniskie noteikumi

 

Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētāja p.i.

G.Žīgurs

 

Apstiprināts:

LAF Trofi-reidu komisijas tehniskais komisārs

M.Podiņš

 

Saskaņots:

LAF ģenerālsekretāre

L.Cepurniece

 

___________________

2012.gada 31. decembrī

___________________

2012.gada 31. decembrī

___________________

2012.gada 31. decembrī

 

LATVIJAS

TROFI-REIDU KOMISIJAS

 

Tehniskie noteikumi

Trofi-reidu sacensībām ATV grupā kvadricikliem

2013-2014 gadam.

 

Gadījumā, ja kvadricikls neatbilst ATV grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā pārgājamību, kā arī braucēja un apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās ATV grupā ārpus ieskaites.

1.     Definīcija

Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību kvadricikli ar riteņu formulu 4×4, kuri ir ražoti sērijveidā ne mazāk kā 100 identiskos eksemplāros. Tehniskā komisija drīkst salīdzināt kvadricikla detaļas ar sērijveidā ražotajām.

2.     Pastiprināšana

Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi. Kvadricikla ārējais izskats var tikt mainīts, saglabājot virsbūves funkcionalitāti.

3.     Sēdvietu skaits

Atļauts izmantot kvadriciklus tikai ar vienu sēdvietu, gadījumā ja tiek izmantots kvadricikls ar divām sēdvietām, tad uz kvadricikla sacensību laikā drīkst atrasties tikai viens braucējs.

4.     Kvadricikla konstrukcija

Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS. Atļauto pārbūvju un izmaiņu robežas ir noteiktas zemāk. Jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar identisku detaļu. Kvadricikliem jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai homologācijas.

5.     Kvadricikla masa

Kvadricikla masai jābūt ne mazākai par 150 kg.

6.     Riteņu formula

Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4×4 riteņu formulu:

a) kopējais riteņu skaits ir četri,

b) dzenošo riteņu skaits ir četri.

Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.

7.     Dzinējs

Oriģinālais.

8.     Dzesēšanas sistēma

Var tikt uzstādīt papildus ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Atļauta radiatora izvietojuma maiņa.

9.     Gaisa ieplūdes sistēma

Bez ierobežojumiem. Var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šnorkeli.

10.  Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma

Atļauts uzstādīt neoriģinālo izplūdes gāzu sistēmu.

11.  Transmisija

Atļauts veikt izmaiņas transmisijas sistēmā, bet tās principam jābūt kā oriģinālam. Variātoram var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šnorkeli. Atļauts uzstādīt pastiprinātas izturības pusasis.

12.  Piekare

Atļauts izmantot pagarinātas atsperes, amortizatorus. Aizliegts izmantot pagarinātus piekares augšējos un apakšējos plauktus.

13.  Reduktori

Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.

14.  Riteņi un riepas

Atļauts izmantot riepas ar diametru līdz 762 mm (30 collas) pie 0,5 atm. spiediena. Riepu protektora platums nedrīkst pārsniegt 330 mm (13 collas). Atļauts izmantot agresīvā tipa protektorus. Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora graizīšana aizliegta. Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem.

15.  Bremžu sistēma

Oriģinālā. Bremzēm jābūt darba kārtībā.

16.  Stūres sistēma, rāmis

Atļauts uzstādīt stūres demferi. Rāmim ir jābūt oriģinālajam.

17.  Ārējais izskats

17.1.    Aizsardzība

Atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem rāmja, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju.

17.2.    Atdures stieņi un papildus aizsardzība.

Oriģinālais vai pieļaujama atdures stieņu nomaiņa. Sānu arkām no izturīgas plastmasas ir jānosedz riteņi vismaz par 75 %. Kāpšļiem jābūt oriģinālajiem.

18.  Elektriskā sistēma.

Visu elementu izvietojums var tikt mainīts, tajā skaitā var tikt mainīts akumulatora izvietojums.

19.  Apgaismošanas ierīces

Atļauts uzstādīt papildus apgaismošanas ierīces.

20.  Degvielas sistēma

Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.

21.  Vinča un papildu aprīkojums

Kvadriciklu drīkst aprīkot ar ne vairāk kā divām sērijveidā ražotām reģistrētas tirdzniecības markas vinčām, vinčas vilkt spējai jābūt vismaz divas reizes lielākai par kvadricikla pilnu masu. Kvadricikla pārvietošanās laikā visiem papildus aprīkojumiem (trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un trīšiem) jābūt droši nostiprinātam. Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un trīšiem jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē. Lai novērstu koku bojāšanu, vinčojoties pret tiem obligāti jālieto plakanu, vismaz 50 mm platu mizu aizsargājošu stropi.

22.  Ugunsdzēšamais aparāts

Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 2 kg. ugunsdzēšamo sastāvu (ogļskābe, pulveris) vienā vai divos balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti. Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva masai, pilna un tukša balona svaram.

23.  Papildus aprīkojums

23.1.    Medicīniskā aptieciņa

Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.

23.2.    Aizsarglīdzekļi

Kvadricikla vadītājam sacensību laikā jāvalkā ķivere. Atļauts izmantot tikai motokrosa vai motosporta ķiveres. Ieteicams lietot arī pārējā ķermeņa aizsargus – tie ir: muguras, krūšu kurvja, plecu un kāju aizsargi. Kvadricikla vadītājam sacensību laikā jāvalkā ķivere. Atļauts izmantot tikai motokrosa vai motosporta ķiveres. Obligāti jālieto  ķermeņa aizsargu –  muguras un krūšukurvja (saucamais bruņukrekls), Ieteicams lietot plecu un kāju aizsargi, kā arī izmantot motokrosa sacensību zābakus.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)