Latvijas Trofi reidu Tūrisma kausa izcīņas 4. posma sacensības
“Rugāji Trophy 2024”
22.06.2024

ATV / MOTO KLASES PIETEIKUMA FORMA

Obligāti aizpildāmie lauki ir marķēti ar * simbolu.

       
KOMANDAS NOSAUKUMS KATEGORIJA *
 
ATV / MOTO 1 ATV / MOTO 2
MARKA * MARKA
MODELIS * MODELIS
IZLAIDUMA GADS IZLAIDUMA GADS
TEHNISKĀS PASES NUMURS TEHNISKĀS PASES NUMURS
REĢISTRĀCIJAS NR * REĢISTRĀCIJAS NR
STARTA NUMURS STARTA NUMURS
NEPIECIEŠAMA UZLĪME? *
NEPIECIEŠAMA UZLĪME?
 
PILOTS 1 PILOTS 2
VĀRDS * VĀRDS
UZVĀRDS * UZVĀRDS
PERSONAS KODS * PERSONAS KODS
VALSTS * VALSTS
TELEFONU NUMURI * TELEFONU NUMURI
E-PASTS * E-PASTS
VADĪTĀJA APLIECĪBAS NR. * VADĪTĀJA APLIECĪBAS NR.
SPORTISTA LICENCES NR. SPORTISTA LICENCES NR.
APDROŠINĀŠANAS POLISES NR. APDROŠINĀŠANAS POLISES NR.
APDROŠINĀŠANAS POL. DERĪGA LĪDZ (DD.MM.YYYY) APDROŠINĀŠANAS POL. DERĪGA LĪDZ (DD.MM.YYYY)
FOTO (MAX 3MB) FOTO (MAX 3MB)
 

Parakstot šo pieteikumu visas personas, kuras atrodas automašīnā apņemas pasākuma laikā ievērot Latvijā spēkā esošos CSN un uzņemas pilnu atbildību par savu darbību vai bezdarbību, kā arī atsakās no visām pretenzijām pret organizatoru un FIA NEZ oficiālajām personām, kā arī apliecina, ka pieteikumā minētā informācija ir pareiza. Parakstot šo pieteikumu ekipāža apliecina, ka beidzot sacensības (arī izstājoties), tā līdz apbalvošanas ceremonijai nodos sacensību oficiālajām personām visas ekipāžai izsniegtās laika un maršruta reģistrēšanas ierīces, kā arī apņemas ierīču nenodošanas gadījumā segt sacensību organizatoram ierīču vērtību 150 EUR apmērā. Parakstot šo pieteikumu piekrītu, ka Latvijas Automobiļu Federācijas Trofi reida komisija apstrādā manus personas datus sekojošiem mērķiem: šo sacensību, Latvijas Trofi reida čempionāta un NEZ Trofi reida čempionāta organizēšanai. Parakstot šo pieteikumu piekrītu sacensību foto un video izmantošanai auto sporta popularizēšanai. Dalībnieku personas dati netiks nodoti trešajām pusēm.

JAUTĀJUMS *

Cik riteņu ir parastam vieglajam pasažieru automibilim (atbildē jānorāda skaitlis)? / How many wheels does a regular passenger car have (answer is a number)?

LŪDZU NOSŪTĪT MAN SAITI UZ SAGATAVOTU PIETEIKUMU NĀKAMAJAM POSMAM *